Human Resource

77 รายการ
บริษัทคุณเป็นบริษัทเล็กๆ ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือเปล่า? การรับสมัครงานให้ได้คนดีมีฝีมือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหม? และเมื่อได้พวกเขามาแล้ว คุณจะรักษาพวกเขาไว้ได้อย่างไร?
4281 ผู้เข้าชม
การปรับค่าจ้างประจำปีและการจ่ายโบนัสจริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไร เพราะแค่เพียงกระจายเงินก้อนหนึ่งซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด (ทุกปี) ให้เหมาะสมกับผลงานพนักงานในองค์กรเท่านั้นเอง แต่พอปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสทีไรเกือบทุกองค์มีปัญหาทุกครั้งไป ในความเป็นจริงแล้วสาเหตุของปัญหาไม่ได้อยู่งบการปรับค่าจ้างที่จำกัด ไม่ได้อยู่โบนัสมากหรือน้อย แต่อยู่ที่วิธีการในการประเมินผลงานมากกว่า อย่างไรก็ตาม มามองในแง่ของผู้บริหารก่อนนะคะ ว่าผู้บริหารควรจะเตรียมตัวอย่างไร
3054 ผู้เข้าชม
การคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่พบเห็นกันทั่วไปมานานแล้วและทำกันอย่างแพร่หลาย จนคนชักจะเคยชิน ไม่ว่าในราชการ หรือเอกชน ทั้งในประเทศของเราเอง หรือต่างประเทศ ที่ถูกจับได้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในศาล จนต้องถูกลงโทษจำคุกก็มีจำนวนมาก ไม่เลือกเพศ อายุ ตำแหน่งหน้าที่
3165 ผู้เข้าชม
การบริหารองค์กรแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ และเชิงบูรณการของกระบวนการ ซึ่งไม่ได้หมายถึงระบบหรือเทคนิคอย่างเดียว แต่รวมถึงการกระทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานทุกระดับในองค์กร
4151 ผู้เข้าชม
แผนกที่พนักงานบริษัทหลาย ๆ คนให้ความไว้วางใจและมักจะขอความช่วยเหลืออยู่เป็นประจำ คงไม่พ้นพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ความเป็นมืออาชีพของ HR ก็สามารถบ่งบอกได้ถึงความมีมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของบริษัทได้เป็นอย่างดี เพราะพนักงานฝ่ายบุคคลเป็นส่วนที่จะมาบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคล เคยคิดหรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเพียงคนเดียวจะสามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างน่าประทับใจมากมาย แต่กลับมีคุณสมบัติเพียงแค่ 4 ประการเท่านั้นเอง
4617 ผู้เข้าชม
ในช่วงหน้าฝนเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาอาจได้รับรายงานการลาป่วยของพนักงานบ่อยครั้ง โดยมักจะลาป่วย เป็นหวัด เจ็บคอ ปวดหัว ไข้ขึ้น ก็สามารถเกิดขึ้นได้ แต่หากใครมีพฤติกรรมลาป่วยบ่อย ๆ จนผิดสังเกต ควรเรียกตัวมาพูดคุยซักถามถึงสาเหตุการลาป่วยบ่อย ๆ ถามถึงปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัว เพื่อทราบเหตุผลที่แท้จริงและหาทางแก้ไขช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำได้
8210 ผู้เข้าชม
ความก้าวหน้าในอาชีพของ HR นั้น นอกจากในเรื่องค่าตอบแทนที่สูงขึ้นแล้ว การก้าวสู่ตำแหน่งบริหารก็เป็นสิ่งที่ HR ปรารถนา แต่การจะได้เป็นผู้บริหารด้าน HR นั้นไม่ง่าย เพราะคนที่จะทำงานในระดับนี้ องค์กรต้องคัดเฟ้นเฉพาะคนดีมีฝีมือจริง ๆ เท่านั้น จึงจะเป็นที่ยอมรับ
3549 ผู้เข้าชม
ได้อ่านบทความของอ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง หัวข้อ “แผนที่ตั้งองค์กรสะท้อนอะไรให้บุคคลภายนอกรับรู้บ้าง?” ไม่น่าเชื่อว่า แผนที่แค่เพียงแผ่นเดียวจะสะท้อนระบบการทำงานได้
3013 ผู้เข้าชม
การเป็นเจ้านายนั้น ไม่ใช่ว่านึกอยากจะขอให้ลูกน้องทำอะไรก็ได้ โดยไม่คำนึงว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร เขาเต็มใจทำหรือไม่ แต่เจ้านายที่ดีควรฟังเสียงลูกน้อง แม้เขาจะไม่ได้บอกกับคุณโดยตรง แต่ประเด็นต่อไปนี้ คือสิ่งที่ลูกน้องอยากจะบอกกับเจ้านายทั้งหลายว่า อย่าขอจากพวกเขาเลย
3688 ผู้เข้าชม
ทราบไหมว่า การบริหารงานบุคคลนั้น สามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้ จากนโยบายของกรมสรรพากรที่ประกาศออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ
2689 ผู้เข้าชม
จากการประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น แห่งประเทศไทยประจำปี 2556 โดยการสำรวจของบริษัท เออน ฮิววิท ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 9 องค์กรได้รับรางวัล Best Employer ได้แก่
2453 ผู้เข้าชม
จาก 4 ตอนที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านน่าจะพอเห็นและเข้าใจในคุณลักษณะของคนในแต่ละ Gen ไปบ้างไม่มากก็น้อย และเมื่อเราเข้าใจลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละ Gen แล้ว สิ่งที่ผู้บริหาร และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องดำเนินการต่อ ก็คือ การวางระบบการบริหารงาน และบริหารคน เพื่อที่จะทำให้คนทั้ง 3 Gen สามารถทำงานร่วมกัน และ สร้างผลงานให้กับองค์กรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
4073 ผู้เข้าชม
วันนี้ก็เป็นตอนที่ 4 ของเรื่องราวเกี่ยวกับ Generation ต่างๆ วันนี้จะเป็นเรื่องของแนวทางในการรักษาไว้ ซึ่งพนักงานในแต่ละ Gen ว่า เขาต้องการอะไร และองค์กรจะต้องตอบสนอง หรือวางระบบในการรักษาไว้ซึ่งพนักงานแต่ละ Gen ได้อย่างไร
3849 ผู้เข้าชม
วันนี้ก็เป็นตอนที่ 3 ของเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนแต่ละ Generation ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น เพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร สองตอนที่ผ่านมาได้เล่าให้อ่านเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนในแต่ละ Gen ว่ามีอะไรที่โดดเด่นบ้าง และมีความคิด ทัศนคติ การมองโลกต่างกันอย่างไรบ้าง ไปแล้ว วันนี้จะมาต่อในเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการคนแต่ละ Gen ก่อน เพื่อที่จะได้ภาพรวมของการบริหารคน แล้ววันถัดไปค่อยมาต่อเรื่องของระบบการบริหารภายในองค์กรเองว่าจะต้องทำ อย่างไรบ้าง
3108 ผู้เข้าชม
231 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์