Human Resource

114 รายการ
HR นั้นเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Human Resource หรือ Human Resource Management ซึ่งก็คืองานของฝ่ายบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นการใช้กลยุทธ์วางแผนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กับทุกๆ ฝ่ายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานในธุรกิจใดๆ ก็ตาม ทั้งต่อการทำงานเป็นหมู่คณะและการทำงานคนเดียว และต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยผู้บริหารองค์กรต่างๆ นั้น จำเป็นต้องคัดเลือกและเฟ้นหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายบุคคลให้ดีพร้อม เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ในการคัดสรรบุคคลเข้ามาทำงานร่วมในองค์กร ซึ่งจะได้พนักงานที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ HR หรือฝ่ายบุคคลนี่แหละที่เป็นคนคัดกรองเบื้องต้น
46 ผู้เข้าชม
ยื่นหนังสือลาออก ก่อนกนังสือลาออกมีผล ทำการฉีกหนังสือลาออก ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เลิก จ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้
61 ผู้เข้าชม
ผู้ประกันตนมาตรา 33 คืออะไร?ลูกจ้างผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชนผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ดังนี้
65 ผู้เข้าชม
หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎกระทรวงการได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมี “เหตุสุดวิสัย” อันเกิดจากการระบาดของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยถึงขนาดที่นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าจะหยุดกิจการเอง หรือหยุด-ปิดเพราะคำสั่งของราชการ ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น
46 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 หลังจากสำนักงานประกันสังคม โดยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) แถลงมติ เยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 กำหนด ให้โรคโควิด-19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก
52 ผู้เข้าชม
ในแต่ละเดือนที่เราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนั้น ก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่จัดเก็บเข้าเป็นเงินสะสมประกันสังคม ซึ่งเงินส่วนนี้เองเราสามารถเช็คเงินสะสมประกันสังคมได้เองผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย มาดูกันครับว่าทำยังไง แล้วยอดเงินประกันสังคมนี้ทำอะไรได้บ้าง
1137 ผู้เข้าชม
โควิดก็ต้องหนี งานก็ต้องทำ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงไม่น่าไว้วางใจ แถมยังดูมีแนวโน้มว่าน่าจะต้องเฝ้าระวังกันไปสักพักใหญ่ๆ สถานศึกษาต่างๆ เริ่มทยอยปิด ไม่เว้นแม้แต่ออฟฟิศต่างๆ ที่เริ่มให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือ Work from home กันแล้ว แล้วจะทำอย่างไรให้เวิร์กในช่วงโควิด-19 ระบาดอยู่ เพื่อให้เราทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด ให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างจากการทำงานในออฟฟิศ
64 ผู้เข้าชม
เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเผยแพร่บทความที่น่าสนใจเรื่อง 6 People Strategies for Startups โดย Shefali Anand อดีตผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal ในประเทศอินเดีย เขามีโอกาสติดตามข่าวสารด้านการลงทุนต่างๆ ของนักลงทุนหน้าใหม่ตลอดเวลา จึงมีข้อมูลนำมาประมวล จนสรุปคำแนะนำที่น่าจะสร้างแนวคิดหรือประโยชน์แก่คนที่อยากเป็นเถ้าแก่รุ่นใหม่มือใหม่ของบ้านเรา ลองพิจารณา 6 กลยุทธ์ด้านคนตามคำแนะนำเหล่านี้
203 ผู้เข้าชม
กลยุทธ์ ทั้งบุ๋น และบู๊ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จำเป็นต้องเรียนรู้ เมื่อโลกของการทำงานเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยี (Disruptive World)“คน (HUMAN) คือ ทรัพยากรสำคัญอันทรงคุณค่าในการสร้างสรรค์แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแผนนโยบายการพัฒนาชาติ“
84 ผู้เข้าชม
วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก Krungthai Care ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ อธิบายความหมายเกี่ยวกับสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาประชาชนทีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ระยเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษยน – เดือนกันยายน รวมเป็น 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน”
175 ผู้เข้าชม
1170 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์