Key Feature

Organization

 • สามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัทได้
 • สามารถกำหนดรหัสสาขา รหัสฝ่าย รหัสแผนก รหัสตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด
 • สามารถระบุข้อกำหนดต่างๆ ของแต่ละองค์กร ตามนโยบายของบริษัทได้อย่างครอบคลุม
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Personnel

 • Import ข้อมูลพนักงานเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
 • เก็บประวัติพนักงานได้โดยละเอียด
 • ปรับเงินเดือนได้ทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม รองรับการปรับทั้งแบบจำนวนเงินและร้อยละ (%)
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Time Attendance

 • กำหนดกะงานได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น
 • Import เวลาเข้า-ออกจากเครื่องรูดบัตรอื่น เข้าโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
 • รองรับกะงานแบบ Flexible Time / กะวน / กะโรงงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Payroll

 • กำหนดงวดการจ่ายได้ตามที่องค์กรกำหนด คำนวณค่าจ้างได้ทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายเหมา
 • เชื่อมต่อข้อมูลบัญชี โดย Post GL เข้าโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้
 • Update ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้ง ลดหย่อน ภาษี หรือประกันสังคม
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Approve Center

 • กำหนดสิทธิ์การอนุมัติ / การมองเห็นให้กับพนักงานทุกคนตามความเหมาะสม
 • กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติในแต่ละหน้าจอได้ โดยสามารถกำหนดได้สูงสุดถึง 5 ลำดับขั้น
 • ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ สามารถทราบเอกสารที่ต้องอนุมัติ โดยโปรแกรมจะทำการ Alert เตือนเมื่อเข้าสู่โปรแกรม
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Recruitment

 • ร้องขออัตรากำลังคนของแต่ละตำแหน่งผ่านระบบ
 • เก็บข้อมูลผู้สมัครได้อย่างละเอียด เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ความสามารถพิเศษ, ข้อมูลการฝึกอบรม, ประวัติการศึกษา ฯลฯ
 • สามารถออกแบบข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน ที่เหมาะสมได้ตามต้องการ พร้อมทำข้อสอบจากโปรแกรมได้
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Training

 • กำหนดประเภทการอบรบได้ทั้งแบบ Lab, Workshop หรืออื่น ๆ โดยกำหนดหัวข้อประเภทได้เองตามความต้องการ
 • สามารถแสดงรายงานรายละเอียดหัวข้ออบรมที่ใช้อบรมได้
 • สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลบุคคลทั่วไปได้ทั้งภายนอก และภายใน
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Welfare

 • กำหนดสวัสดิการ เงื่อนไขสวัสดิการต่าง ๆ ได้หลากหลาย
 • เชื่อมต่อไปยังระบบเงินเดือน เพื่อจ่าย / ชำระ สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน
 • มีระบบแจ้งเตือน User เมื่อมีรายการค้างชำระได้ทุกวันหากรายการดังกล่าวยังไม่ถูกทำบันทึกชำระคืน
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Loan Management

 • กำหนดรูปแบบเงินกู้ และเงื่อนไขรูปแบบเงินกู้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แบบทบต้น ไม่ทบต้น ดอกเบี้ยคงที่ หรือขั้นบันได
 • กำหนดวงเงินกู้ให้แต่ละหน่วยงานได้
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Job Control

 • สร้างโครงการได้ไม่จำกัด จัดระดับงานได้สูงสุด 20 ระดับ
 • กำหนดให้ อนุมัติ Timesheet ได้อัตโนมัติ
 • มีรายงานติดตามความคืบหน้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Management Information

 • สรุปข้อมูลสำคัญข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถิติการขาด ลา มาสาย
 • ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารในการจัดทำแผนงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Dashboard

 • นำข้อมูลสรุปต่าง ๆ มาแสดงผลในรูปของรายงาน หรือ กราฟ
 • ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารในการจัดทำแผนงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Employee Self Service (ESS)

 • พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์,ระบบลาออนไลน์ (Web Browser) 
 • สามารถขอเอกสาร ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้
 • รองรับการใช้งานทุก Device
เรียนรู้เพิ่มเติม   

Human Capital Management (HCM)

 • ประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) และการประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการวางกลยุทธ์ขององค์กร
 • ใช้งานง่ายผ่าน smart phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่
เรียนรู้เพิ่มเติม   

 5759
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์