การใช้งานโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรม

906 รายการ
กรณี Text file ภงด. ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพกร ไม่ได้ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
27283 ผู้เข้าชม
กรณีเรียกรายงานแบบคำนวณค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก. จำนวนลูกจ้างไม่แสดง โปรแกรม HR-Pro มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
22779 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO Master Pooled Fund มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
20464 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการตรวจสอบสมาชิกใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร
20392 ผู้เข้าชม
วิธีการ Shrink เพื่อลดขนาดของ Database มีวิธีการอย่างไร
18418 ผู้เข้าชม
วิธีการบีบอัดไฟล์ แบบใส่ Password ด้วยโปรแกรม WinRAR มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
14973 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดตารางการทำงานแบบ วนกะงาน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
13942 ผู้เข้าชม
วิธีการบันทึกเวลาทำงาน แบบ Manual กรณีพนักงานลืมรูดบัตร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
12205 ผู้เข้าชม
กรณีที่ Double-click เข้าโปรแกรมแต่โปรแกรมแจ้ง “Configuration System failed to Initialize” ควรทำอย่างไร
11174 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์