Success Stories

22 รายการ
"ต้องการลดขั้นตอนการทำงานทุกยุ่งยาก ซับซ้อนของแผนก HR. หรือการลดระยะเวลาเพราะต้องมาเน้นช่วงตอนสิ้นเดือนตลอด ทำให้งานเร่ง และบางที่ความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดเยอะ สามารถลดระยะเวลาในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ทั้งเงินเดือน พฤติกรรมพนักงาน หารตรวจสอบ ขาด ลา มาสายของพนักงาน การตรวจสอบเงินเดือนสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะเวลาที่ต่างกัน และเรื่องการจัดการเงินเดือนพนักงาน OT พร้อมทั้งระบบการใช้งานที่ง่ายอีกด้วย"
172 ผู้เข้าชม
"ต้องการลดขั้นตอนการทำงานทุกยุ่งยาก ซับซ้อนของแผนก HR. หรือการลดระยะเวลาเพราะต้องมาเน้นช่วงตอนสิ้นเดือนตลอด ทำให้งานเร่ง และบางที่ความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดเยอะ สามารถลดระยะเวลาในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ทั้งเงินเดือน พฤติกรรมพนักงาน หารตรวจสอบ ขาด ลา มาสายของพนักงาน การตรวจสอบเงินเดือนสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะเวลาที่ต่างกัน และเรื่องการจัดการเงินเดือนพนักงาน OT พร้อมทั้งระบบการใช้งานที่ง่ายอีกด้วย"
175 ผู้เข้าชม
"จัดการระบบHRได้อย่างครอบคลุมเมื่อลูกค้ามา Audit หรือ.มีหน่วยงานนอกมา Auditโปรแกรมนี้ช่วย ค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการได้ครบถูกต้อง"
78 ผู้เข้าชม
"เนื่องจากระบบเดิมเป็นเพียงระบบ Time Attendance และ Payroll เท่านั้น ไม่มีระบบอื่นๆ ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเช่น สวัสดิการ, ESS, Organization และอื่นๆ ที่ระบบ HR ควรจะมี"
106 ผู้เข้าชม
"ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และช่วยให้การทำงานบางส่วนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น"
152 ผู้เข้าชม
"ต้องการความลดเวลาการทำงานของ HR ระบบการจัดการ/การจัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงานให้เกิดความสมบูรณ์จากโปรแกรมเดิมที่ใช้อยู่ พนักงานเกิดความสะดวกในการขอลางาน ขอโอที พนักงานสามารถตรวจสอบสถิติการทำงานได้ด้วยตัวเอง"
99 ผู้เข้าชม
ที่เลือกใช้ Prosoft HRMi เนื่องจาก โปรแกรมช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆได้เยอะ เวลาเรียกดูรายงานต่างๆมีการโชว์ข้อมูลละเอียดดี และยังช่วยลดการใช้กระดาษในการขอใช้สิทธิต่างๆ อีกด้วยค่ะ
68 ผู้เข้าชม
สะดวกในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงานอย่างครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสถิติการมาทำงาน ประมวลผลรายได้และรายหักจากสถิติการขาด ลา มาสายในการทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงการคำนวณการหักภาษี และประกันสังคมของพนักงาน
89 ผู้เข้าชม
Prosoft HRMi โปรแกรมสามารถตอบโจทย์กับการใช้งานภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี
1204 ผู้เข้าชม
“เหตุผลที่ เลือกใช้ Prosoft HRMi เนื่องจาก มี Function งานของ HR ได้ทั้งหมด Function การทำงานรองรับกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยโปรแกรมช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และช่วยให้การทำงานบางส่วนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่สำคัญมีความประทับใจกับเจ้าหน้าที่ support โปรแกรม Prosoft HRMi ”
1260 ผู้เข้าชม
ราคาถูกว่ารายอื่นๆ และภาพโดยรวมของระบบค่อนข้างสมบูรณ์
4613 ผู้เข้าชม
ระบบ HRMI มี Module ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครบถ้วน
3687 ผู้เข้าชม
พิจารณาจากคุณสมบัติของโปรแกรมเป็นหลัก และ พิจารณาจากทีมสนับสนุนว่ามีความพร้อมหรือไม่ ในระยะยาว
6362 ผู้เข้าชม
"จากเดิมที่ทางบริษัทฯ พนักงานผู้ดูแลต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวพนักงานของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การลา ทำงานล่วงเวลา, การรับสมัครงาน ซึ่งต้องใช้พนักงานในส่วน HR ทั้งหมด ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมากแต่เมื่อนำโปรแกรม Prosoft HRMI มาใช้งานในช่วงแรกก็พบปัญหาเหมือนกัน อันเนื่องจากยังใหม่ต่อการใช้งาน แต่ปัจจุบัน แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง พบว่าโปรแกรมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนได้อย่างลงตัวและช่วยให้งานเร็วขึ้น เป็นอย่างมาก และพนักงานทุกคนให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน"
5949 ผู้เข้าชม
อย่างแรกที่ต้องการคือ อยากจะใช้งานมีการทำใบลาต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ และเกี่ยวกับประวัติพนักงานสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้ พร้อมทั้งสามารถคีย์เก็บประวัติการอบรมต่างๆ, ประวัติบุคคลที่มาสมัครงานได้ละเอียดพอสมควร และไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่สามารถนำข้อมูลเดิมมาใช้งานได้เลยในกรณีที่มีการรับเข้าทำงาน Prosoft HRMI สามารถช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการกรอกใบลาต่างๆ ได้ และช่วยลดขั้นตอนในการตรวจเช็คโดยบุคคลากร"
3702 ผู้เข้าชม
790 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์