Success Stories

22 รายการ
"ต้องการลดขั้นตอนการทำงานทุกยุ่งยาก ซับซ้อนของแผนก HR. หรือการลดระยะเวลาเพราะต้องมาเน้นช่วงตอนสิ้นเดือนตลอด ทำให้งานเร่ง และบางที่ความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดเยอะ สามารถลดระยะเวลาในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ทั้งเงินเดือน พฤติกรรมพนักงาน หารตรวจสอบ ขาด ลา มาสายของพนักงาน การตรวจสอบเงินเดือนสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะเวลาที่ต่างกัน และเรื่องการจัดการเงินเดือนพนักงาน OT พร้อมทั้งระบบการใช้งานที่ง่ายอีกด้วย"
24 ผู้เข้าชม
"ต้องการลดขั้นตอนการทำงานทุกยุ่งยาก ซับซ้อนของแผนก HR. หรือการลดระยะเวลาเพราะต้องมาเน้นช่วงตอนสิ้นเดือนตลอด ทำให้งานเร่ง และบางที่ความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดเยอะ สามารถลดระยะเวลาในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ทั้งเงินเดือน พฤติกรรมพนักงาน หารตรวจสอบ ขาด ลา มาสายของพนักงาน การตรวจสอบเงินเดือนสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะเวลาที่ต่างกัน และเรื่องการจัดการเงินเดือนพนักงาน OT พร้อมทั้งระบบการใช้งานที่ง่ายอีกด้วย"
17 ผู้เข้าชม
"จัดการระบบHRได้อย่างครอบคลุมเมื่อลูกค้ามา Audit หรือ.มีหน่วยงานนอกมา Auditโปรแกรมนี้ช่วย ค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการได้ครบถูกต้อง"
19 ผู้เข้าชม
"เนื่องจากระบบเดิมเป็นเพียงระบบ Time Attendance และ Payroll เท่านั้น ไม่มีระบบอื่นๆ ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเช่น สวัสดิการ, ESS, Organization และอื่นๆ ที่ระบบ HR ควรจะมี"
6 ผู้เข้าชม
"ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และช่วยให้การทำงานบางส่วนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น"
5 ผู้เข้าชม
"ต้องการความลดเวลาการทำงานของ HR ระบบการจัดการ/การจัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงานให้เกิดความสมบูรณ์จากโปรแกรมเดิมที่ใช้อยู่ พนักงานเกิดความสะดวกในการขอลางาน ขอโอที พนักงานสามารถตรวจสอบสถิติการทำงานได้ด้วยตัวเอง"
6 ผู้เข้าชม
ที่เลือกใช้ Prosoft HRMi เนื่องจาก โปรแกรมช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆได้เยอะ เวลาเรียกดูรายงานต่างๆมีการโชว์ข้อมูลละเอียดดี และยังช่วยลดการใช้กระดาษในการขอใช้สิทธิต่างๆ อีกด้วยค่ะ
28 ผู้เข้าชม
สะดวกในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงานอย่างครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสถิติการมาทำงาน ประมวลผลรายได้และรายหักจากสถิติการขาด ลา มาสายในการทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงการคำนวณการหักภาษี และประกันสังคมของพนักงาน
39 ผู้เข้าชม
Prosoft HRMi โปรแกรมสามารถตอบโจทย์กับการใช้งานภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี
1101 ผู้เข้าชม
“เหตุผลที่ เลือกใช้ Prosoft HRMi เนื่องจาก มี Function งานของ HR ได้ทั้งหมด Function การทำงานรองรับกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยโปรแกรมช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และช่วยให้การทำงานบางส่วนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่สำคัญมีความประทับใจกับเจ้าหน้าที่ support โปรแกรม Prosoft HRMi ”
1134 ผู้เข้าชม
ราคาถูกว่ารายอื่นๆ และภาพโดยรวมของระบบค่อนข้างสมบูรณ์
4526 ผู้เข้าชม
ระบบ HRMI มี Module ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครบถ้วน
3623 ผู้เข้าชม
พิจารณาจากคุณสมบัติของโปรแกรมเป็นหลัก และ พิจารณาจากทีมสนับสนุนว่ามีความพร้อมหรือไม่ ในระยะยาว
6227 ผู้เข้าชม
"จากเดิมที่ทางบริษัทฯ พนักงานผู้ดูแลต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวพนักงานของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การลา ทำงานล่วงเวลา, การรับสมัครงาน ซึ่งต้องใช้พนักงานในส่วน HR ทั้งหมด ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมากแต่เมื่อนำโปรแกรม Prosoft HRMI มาใช้งานในช่วงแรกก็พบปัญหาเหมือนกัน อันเนื่องจากยังใหม่ต่อการใช้งาน แต่ปัจจุบัน แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง พบว่าโปรแกรมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนได้อย่างลงตัวและช่วยให้งานเร็วขึ้น เป็นอย่างมาก และพนักงานทุกคนให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน"
5868 ผู้เข้าชม
อย่างแรกที่ต้องการคือ อยากจะใช้งานมีการทำใบลาต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ และเกี่ยวกับประวัติพนักงานสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้ พร้อมทั้งสามารถคีย์เก็บประวัติการอบรมต่างๆ, ประวัติบุคคลที่มาสมัครงานได้ละเอียดพอสมควร และไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่สามารถนำข้อมูลเดิมมาใช้งานได้เลยในกรณีที่มีการรับเข้าทำงาน Prosoft HRMI สามารถช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการกรอกใบลาต่างๆ ได้ และช่วยลดขั้นตอนในการตรวจเช็คโดยบุคคลากร"
3642 ผู้เข้าชม
245 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์