Prosoft hrmiโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “เพราะว่า...พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร"


เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“เพราะว่า...พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร"

Prosoft HRMI โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรม HR

บริหารคนอย่างไร? ให้ Lean และ Agile

ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล

ผู้นำหรือทีม HR ต้องทำอย่างไร? เพื่อปรับองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ระบบการทำงาน รูปแบบใหม่ และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หัวใจสำคัญของการปรับตัวไม่ว่าอย่างไร ก็หนีไม่พ้น ‘คนทำงาน’ ซึ่งแนวคิด Agile และ Lean อาจจะเป็นคำตอบและเป็นภารกิจใหญ่ ของ HR หรือผู้รับผิดชอบ People Management อันมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กร เดินหน้าต่อไปได้ในภาวะผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน


โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI ระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการวางกลยุทธ์ขององค์กร ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน มีฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์การทำงานของ HR ดังนี้

1. Set Up

การกำหนดข้อมูลเริ่มต้นต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) และแบบประเมินสมรรถนะ (Competency)

2. Strategy Management

การจัดการเชิงกลยุทธ์ จัดการแผนกลยุทธ์องค์กร ได้อย่างเป็นระบบ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร กำหนดทิศทาง การทำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน ถ่ายทอด เป้าหมายได้ถึงระดับพนักงานทั้งหน่วยงานและรายบุคคล

3. Performance Management

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสามารถประเมิน KPI, Competency หรือจะประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service)

ฟังก์ชันครบ ใช้งานง่าย ผ่านระบบออนไลน์ สามารถจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รองรับการทำงานร่วมกับระบบ HRMI แบบ Real Time

เปลี่ยนออฟฟิศสู่ยุคดิจิตอล ปรับการลงเวลาเข้า-ออกงาน สู่ระบบลาออนไลน์

 • ใช้งานผ่านมือถือ

  สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง สามารถใช้งาน Time Stamp เพื่อ Check-In, Check-Out ลงเวลานอกสถานที่ผ่านเว็บไซต์บนมือถือได้

 • ยืนยันสถานที่ด้วยพิกัด GPS

  พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานได้ ในรัศมีของพิกัดที่ท่านได้กำหนดไว้เท่านั้น หากพนักงานอยู่นอกพิกัดที่ได้กำหนดไว้ จะไม่สามารถลงเวลาเข้าออกงานได้เลย

 • ใช้งานผ่านเว็บ

  ผู้ใช้สามารถใช้ทุกฟังก์ชั่นการทำงานผ่าน เว็บบราวเซอร์ ไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้ง ซอฟต์แวร์ใดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ ที่ต่ออินเตอร์เน็ตได้ รองรับเว็บบราวเซอร์ทุกชนิด

 • ส่งและอนุมัติคำร้อง

  ผู้ใช้สามารถส่งคำร้องและอนุมัติคำร้อง ขอลาหยุด ขอทำงานล่วงเวลา ผ่านเว็บหรือ ผ่านเว็บไซต์ ผู้บังคับบัญชาจะได้รับอีเมล์ เมื่อได้รับคำร้องและสามารถเลือกอนุมัติ หรือปฏิเสธคำร้องได้โดยการคลิกปุ่ม ในอีเมล์ได้อย่างง่ายดาย

ESS ระบบลาออนไลน์

ลูกค้าของเรา

FAQs

กรณีขออนุมัติลา โปรแกรมแจ้งว่า “ไม่สามารถส่ง E-mail รูปแบบ HTML ได้" มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
กรณีที่โปรแกรมแจ้งเตือนว่า Username ไม่สามารถเข้าไปใช้หน้าจอดังกล่าวได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
กรณีที่ต้องการ Save ภงด 1 หรือเอกสารต่างๆ เป็น file .pdf มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
กรณีที่ต้องการให้โปรแกรม Up Date Version อัตโนมัติมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
กรณีที่ต้องการกำหนด Define Permission ไม่ให้สามารถ Export พนักงานได้ สามารถทำได้อย่างไร
กรณีที่ต้องการกำหนด Define Permission ไม่ให้สามารถ New พนักงานได้ สามารถทำได้อย่างไร
กรณีที่ต้องการกำหนด Define Permission ไม่ให้สามารถ Print พนักงานได้ สามารถทำได้อย่างไร
ต้องการยกเลิก User และ Password ของพนักงานไม่ให้สามารถเข้าโปรแกรมได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
วิธีการ Run +Script แก้ไขปัญหาใน database แบบ Text File มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
วิธีการ Setting ตัวอักษร (ภาษาไทย) ในระบบ E-Pay slip มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
วิธีการเปลี่ยน Password ในการ log in เข้าโปรแกรม HRMi มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
วิธีการบันทึก Tab การใช้งานออกทั้งหมด โปรแกรม HRMi มีวีธีอย่างไร

Award & Standard

รางวัลคุณภาพมาตรฐาน จากประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 25 ปี

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี

กรอกข้อมูลติดต่อ เพื่อขอทดลองใช้งานฟรี


ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์