Prosoft hrmiโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “เพราะว่า...พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร"
รองรับการทำงานแบบ Multi Company และ Multi Branches บริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว


โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

Human Resource Management Intelligenc

เครื่องมือบริหารงานบุคคล ที่ให้มากกว่า ‘โปรแกรมเงินเดือน’

โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ให้มากกว่า โปรแกรมเงินเดือน โดยโปรแกรมสามารถคำนวณ เงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ครอบคลุมทุกเรื่องงาน HR รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่มี โครงสร้างแบบ "Multi Company" บริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว นอกเหนือจากนี้โปรแกรมเงินเดือน HRMI ยังมีระบบที่สามารถช่วยงาน HR ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น ระบบสมัครงานออนไลน์, ระบบลาออนไลน์, ระบบฝึกอบรมพนักงาน, ระบบสวัสดิการ, ระบบประเมินผล โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI จึงเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยบริหารเงินเดือนในองค์กรและช่วยบริหารงาน ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ ‘พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร’

ระบบลางานออนไลน์ ESS ใช้งานง่ายย ผ่านระบบออนไลน์
ระบบลาออนไลน์ ESS

ระบบลงเวลาออนไลน์ ESS Highlight

ช่วยจัดการปัญหาวุ่นวายของ HR ให้เป็นเรื่องง่าย ครบจบทุกฟังก์ชัน ที่โปรแกรมเดียว!
  • การใช้งานง่ายผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) สามารถเข้าใช้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ
  • ลงเวลาผ่านมือถือ Check-in, Check-Out นอกสถานที่ และบันทึกเวลาเข้าออกงานได้ ด้วยพิกัด GPS
  • พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ง่าย
  • สะดวกในการขออนุมัติเอกสารต่าง ๆ อาทิ ขอลา ขอ OT หรือการแก้ไข/ปรับปรุงเวลาทำงาน
  • สามารถตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ
  • สามารถกรอกใบสมัครงานออนไลน์
  • ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ในทันที
  • ดูสถิติการลา ขาด สาย ได้อย่างแม่นยำ
  • ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับเว็บบราวเซอร์ทุกชนิด

ระบบประเมินผลพนักงาน Prosoft HCM
Human Capital Management

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศด้วยกระบวนการ วางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อช่วยให้การประเมินผลงาน และ สมรรถนะของพนักงาน (Competency) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบประเมินที่รองรับได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประเมินผลงานแบบ 360 องศา ประเมินสมรรถนะ ประเมินผลสัมฤทธิ์ KPI พนักงานประเมินตนเอง ประเมินองค์กร ประเมินประจำปี ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ แบบประเมินของพนักงานภายใต้สังกัดได้ พร้อมออกรายงานสรุปผลการประเมิน ให้พนักงานทราบคะแนนของตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่าน Smart Phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่

Prosoft HCM Human Capital Management
ระบบประเมินผลพนักงาน

Prosoft HRMI ระบบบริหารงาน HR ที่องค์กรต่างๆ ให้ความไว้วางใจ

ลูกค้าของเรา

เกร็ดความรู้ดีๆ สำหรับ HR ยุคใหม่

Prosoft HRMI เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงาน HR ให้กับคุณ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจยุคใหม่ พัฒนาบุคลากรในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรแกรม Prosoft HRMI ของเรารองรับการทำงานแบบ "Multi Company" จัดการข้อมูลพร้อมกันได้หลายบริษัทบนระบบเดียว ไม่ว่าจะมีบริษัทกี่สาขา จำนวนพนักงานเยอะแค่ไหน จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ Prosoft HRMI จัดการได้ง่ายๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
496 ผู้เข้าชม
การเลือกใช้โปรแกรม HR อย่างโปรแกรมเงินเดือน Payroll ที่มีฟังก์ชั่นรองรับทุกปัญหาของงาน HR จึงเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้องค์กรและตัว HR เอง หลุดพันจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการสรรหาพนักงานเข้าองค์กร รวมถึงการคำนวณของพนักงาน
890 ผู้เข้าชม
โปรแกรม HR ในปัจจุบันมี Solution มากมายให้เลือกใช้ มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายแตกต่างออกกันไป แล้วจะเลือกโปรแกรม HR อย่างไร ต้องคำนึงถึงฟีเจอร์อะไรเป็นพิเศษบ้าง ถึงจะเหมาะสมกับองค์กรและทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
696 ผู้เข้าชม

Award & Standard

รางวัลคุณภาพมาตรฐาน จากประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 28 ปี

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์