News & Events

32 รายการ
ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 จำนวนประมาณ 9 ล้านคนได้ของขวัญวาเลนไทน์ เบื้องต้นรัฐบาลไฟเขียวเยียวยารายละ 3,500-4,500 แต่มีเงื่อนไขต้องมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท
190 ผู้เข้าชม
ประกาศแจ้งกำหนดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรม Inhouse โดยใช้ VDO Conference สำหรับคอร์สอบรม ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
77 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI New Feature in 2021
243 ผู้เข้าชม
ระบบจัดการข้อมูลพนักงานออนไลน์ ESS Pro New Feature in 2021
123 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบริหารทุนมนุษย์ Prosoft HCM New Feature in 2021
86 ผู้เข้าชม
2398 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์