ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

Prosoft HRMI โปรแกรมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม HR

ใช้คำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ครอบคลุมเรื่องงาน HR
มีแบบฟอร์มครบถ้วน รายงานมากกว่า 100 รายงาน และสามารถ export ไฟล์ได้

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามเรื่อง ข้อมูลสินค้าและบริการ
โทรศัพท์ : 081-359-6920, 02-402-6117 คุณไปรยา ชนะสิทธิโชค
อีเมล : sale@prosofthrmi.com, sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สอบถามทุกเรื่อง และขอคำแนะนำการใช้งาน และปรึกษาการแก้ปัญหาการใช้งานต่างๆ
โทรศัพท์ : 02-096-4900 กด 3 (AUTO)
02-402-8138
062-310-5614 คุณศยามล เผือกสมบูรณ์
062-310-6963 คุณไพลิน อ้างอิง
063-345-3126 คุณจิรัฐิติกาล สอนอุ่น
063-345-3127 คุณคณิน เมธา
063-345-3128 คุณเนตรนภา ชุ่มศรี
063-345-3129 คุณณิชชาภัทร จันทร์น้ำ
063-535-8531 คุณปวีณา เพ็ชรมณี
088-259-0455 คุณธณิฎฐา ประสาทสิทธิ์
088-259-0458 คุณจิรภาส เขียวดี
088-554-1622 คุณจิตสุภา ชัยชนะ

อีเมล : support@prosofthrmi.com
Line ID : @HRMI

ติดต่อฝ่ายบัญชี

สอบถามหรือแจ้งการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ
โทรศัพท์ : 02-096-4900 กด 5 แผนกบัญชี
อีเมล : accountcm@prosoft.co.th

ติดต่อกรรมการบริหาร

แนะนำบริการ หรือร้องเรียนบริการ 
คุณกานต์พิชชา เฮงตระกูล
โทรศัพท์ :
096-653-5295
อีเมล : kanpitcha@prosofterp.com 

วัน เวลา ทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30-17:45 น.

สถานที่ตั้ง

บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

สาขา เชียงใหม่ (Head Office)
287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
Map

สาขา กรุงเทพฯ
633 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Map

ติดต่อเรา

ประเภทการติดต่อ :
ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์