• หน้าแรก

  • News

  • HR Articles

  • Human Resource

  • ระบบลาออนไลน์ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง ที่ช่วยจัดการงาน HR ในยุคดิจิทัล

ระบบลาออนไลน์ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง ที่ช่วยจัดการงาน HR ในยุคดิจิทัล

  • หน้าแรก

  • News

  • HR Articles

  • Human Resource

  • ระบบลาออนไลน์ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง ที่ช่วยจัดการงาน HR ในยุคดิจิทัล

ระบบลาออนไลน์ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง ที่ช่วยจัดการงาน HR ในยุคดิจิทัล

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันนี้ ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆ อย่างจากแต่ก่อนนั่งทำงานในออฟฟิศ แต่ตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานมาเป็นแบบ Work Form Home เพื่อรักษาระยะห่าง ตามมาตราการของรัฐ และบางครั้งพนักงาน ต้องไปทำงานนอกสถานที่บ้าง ต้องทำงานนอกเวลาบ้าง และอีกหลายๆ รูปแบบการทำงาน ซึ่งหากพนักงานต้องการขอลางาน ขออนุมัติเอกสารงานต่างๆ การนำระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) เข้ามาใช้งานจะช่วยให้พนักงานสามารถลาออนไลน์ได้ และทำให้ฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย HR ได้จัดการข้อมูลของพนักงานไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถเพิ่ม แก้ไข อนุมัติ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุด ระบบลาออนไลน์จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้บริหารจัดการงานด้าน HR เป็นได้อย่างราบรื่น ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานด้าน HR นั้นเป็นเรื่องง่าย จัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยทำงานผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web browser) สามารถลงเวลาผ่านมือถือได้ และสามารถตรวจสอบการลงเวลา พร้อมทั้งสามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น ขอทำงานล่วงเวลา ขอลาออนไลน์ พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์อนุมัติทันทีให้พิจารณาอนุมัติเอกสารได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งรูปแบบของรายงาน และรูปแบบกราฟข้อมูล

ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง?

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างฟังก์ชั่นเด่นจากโปรแกรมลาออนไลน์ ESS ที่ใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ จัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลได้เหนือกว่า และรองรับการทำงานของระบบ HRMI แบบ Real Time

1. ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล และต้องสามารถเข้าใช้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านเบราเซอร์บนมือถือ
ESS ระบบลาออนไลน์
2. ลงเวลาออนไลน์ผ่านมือถือ ในกรณีที่พนักงานออกไปทำงานนอกสถานที่ หรือต้องไปพบลูกค้า และไม่สามารถเข้ามาลงเวลาทำงานจากระบบลงเวลาของบริษัทได้
ESS ระบบลาออนไลน์ Time Stamp
3. ระบบสามารถใช้งานได้ทุกฝ่าย ครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งพนักงาน ผู้บริหาร และฝ่ายบริหารงานบุคคล HR
4. พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ง่าย สามารถเรียกดู เพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง เช่น ข้อมูลส่วนตัว, สถานภาพส่วนตัว, การว่าจ้าง, การลดหย่อนภาษี, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว, การศึกษาและการทำงาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายบุคคล HR ในการนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลในขั้นตอนต่อๆ ไปได้
5. สะดวกในการขออนุมัติเอกสารต่าง ๆ อาทิ ขอลา ทำงานล่วงเวลา ยกเว้นรูดบัตร หรือการแก้ไข/ปรับปรุงเวลาทำงาน และผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารต่างๆ ได้ในทันที
6. สามารถตรวจสอบรายละเอียดจำนวนวันลาของพนักงานได้ ทั้งจำนวนวันอนุญาตลา, จำนวนวันอนุญาตลาชดเชย, จำนวนวันลาสะสม และจำนวนวันลาคงเหลือ นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการลาในปีปัจจุบัน และปีย้อนหลังได้
7. สามารถตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ พนักงานสามารถเรียกดูย้อนหลังได้เลย โดยจะแสดงรายการรายรับและรายหัก ที่พนักงานได้รับในแต่ละงวดการจ่ายนั้นๆ โดยรายรับจะแสดงรายรับทั้งหมดที่พนักงานได้รับและแสดงยอดรายรับรวม รวมถึงแสดงยอดรายหักทั้งหมด เช่น ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯและรายหักอื่นๆ แสดงยอดรายรับสุทธิที่พนักงานจะได้รับ และแสดงยอดสะสมรวมทั้งปีของภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯและรายได้รวมทั้งปี
8. มีรายงานสรุปการทำงาน สำหรับแสดงรายละเอียดและสถานะการมาทำงานของพนักงาน ว่ามีการทำงานล่วงเวลา ขาดงาน ลา สาย เพื่อให้พนักงานตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออกงานของตนเองได้ แสดงข้อมูลสถิติการขาด ลา สาย ออกก่อนของพนักงาน โดยแสดงได้กราฟ ได้ 3 รูปแบบ คือ กราฟแท่ง (Bar Graph) กราฟวงกลม (Pie Graph) และกราฟเส้น (Line Graph) ด้วยรูปแบบที่มีความสวยงาม ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ

ดังนั้น ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานสามารถลางานได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีฟังก์ชันดีๆ อย่างระบบ Organization บันทึกข้อมูลโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งงาน โครงสร้างพนักงาน มีหน้าจอข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารได้แจ้งข่าวสาร แจ้งประกาศ หรือข่าวประาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับพนักงาน, ระบบ Recruitment แสดงรายละเอียดใบสมัครงาน, Calendar แสดงปฏิทินวันหยุดของบริษัท ปฏิทินตารางการทำงานของพนักงาน, Welfare ระบบสวัสดิการ แสดงบันทึกเบิก/คืนทรัพย์สินของพนักงาน, Training ระบบการฝึกอบรม โดยขออนุมัติการอบรมภายในและภายนอกได้ ซึ่งแต่ละระบบนั้นล้วนแต่ช่วยเหลือสนับสนุนงานให้กับทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายบุคคล HR ที่สามารถบริหารจัดการงานด้าน HR ได้เป็นอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ESS Pro ระบบลงเวลาออนไลน์ ระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) ตัวช่วยฝ่าย HR จัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านข้อมูลของระบบลาออนไลน์ ESS เพิมเติมได้ที่ คลิก

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ ระบบลาออนไลน์ ESS สามารถติดต่อได้ที่ sale@prosofthrmi.com, sale@prosoft.co.th หรือ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.prosofthrmi.com
 486
ผู้เข้าชม

บทความ "ESS ระบบลาออนไลน์" ตัวช่วยงาน HR ที่ควรรู้

ระบบลาออนไลน์ ESS เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานด้าน HR นั้นเป็นเรื่องง่าย ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน เช่น การลงเวลาเข้า-ออกผ่านมือถือ จัดการข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ขออนุมัติลาต่างๆ การแก้ไข/ปรับปรุงเวลาการทำงาน ดูสถิติ ขาด ลา มาสาย หรือการตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วทันใจ
359 ผู้เข้าชม
การนำระบบลาออนไลน์เข้ามาใช้งานจะช่วยให้พนักงานสามารถลาออนไลน์ได้ และทำให้ฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย HR ได้จัดการข้อมูลของพนักงานไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถเพิ่ม แก้ไข อนุมัติ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุด ระบบลาออนไลน์จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้บริหารจัดการงานด้าน HR เป็นได้อย่างราบรื่น ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
486 ผู้เข้าชม
ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงานผ่านระบบออนไลน์ (Online Time Attendance Management) ก็คือระบบลงเวลาเข้าออกงานโดยผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ ตั้งแต่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner), สมาร์ทโฟน (Smart Phone), แทบเล็ต (Tablet), ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน ปลอดภัย และเชื่อมต่อสู่ระบบข้อมูลกลางอย่างระบบคลาวด์ (Cloud System) ได้ ซึ่งการยืนยันตัวตนในรูปแบบนี้สามารถเข้าระบบที่ไหนก็ได้ในโลก เป็นการบันทึกเวลาทำงานได้แบบ Real Time ที่เชื่อมต่อข้อมูลสู่ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน แถมยังระบุตำแหน่งได้ชัดเจน สามารถเป็นหลักฐานประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเก็บข้อมูลโดยระบบสแกนนิ้วแบบเดิมที่ไม่เชื่อมต่อสู่ระบบออนไลน์หรือระบบตอกบัตรได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถประมวลผลข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ แม่นยำ ชัดเจน และรวดเร็วอีกด้วย...
2080 ผู้เข้าชม
ระบบ ESS Pro ระบบสนันสนุนการทำงานฝ่ายบุคคล ระบบลาออนไลน์ เพื่อให้พนักงานจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web browser) สามารถลงเวลาผ่านผ่านมือถือได้ทันที และสามารถตรวจสอบการลงเวลา การทำงานได้แบบ Real-time พร้อมทั้ง สามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น  ขอทำงานล่วงเวลา ขอลาออนไลน์ พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์ อนุมัติทันที ให้พิจารณา อนุมัติ เอกสารได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งรูปแบบของรายงาน และรูปแบบกราฟข้อมูล 
2219 ผู้เข้าชม
ระบบลางานออนไลน์ (Employee Self-Service) ฟังก์ชันครบ ใช้งานง่าย ผ่านระบบออนไลน์ สามารถจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รองรับการทำงานร่วมกับระบบ HRMI แบบ Real Time
57744 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์