• หน้าแรก

  • News

  • HR Articles

  • Human Resource

  • ระบบลาออนไลน์ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง ที่ช่วยจัดการงาน HR ในยุคดิจิทัล

ระบบลาออนไลน์ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง ที่ช่วยจัดการงาน HR ในยุคดิจิทัล

  • หน้าแรก

  • News

  • HR Articles

  • Human Resource

  • ระบบลาออนไลน์ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง ที่ช่วยจัดการงาน HR ในยุคดิจิทัล

ระบบลาออนไลน์ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง ที่ช่วยจัดการงาน HR ในยุคดิจิทัล

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันนี้ ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆ อย่างจากแต่ก่อนนั่งทำงานในออฟฟิศ แต่ตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานมาเป็นแบบ Work Form Home เพื่อรักษาระยะห่าง ตามมาตราการของรัฐ และบางครั้งพนักงาน ต้องไปทำงานนอกสถานที่บ้าง ต้องทำงานนอกเวลาบ้าง และอีกหลายๆ รูปแบบการทำงาน ซึ่งหากพนักงานต้องการขอลางาน ขออนุมัติเอกสารงานต่างๆ การนำระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) เข้ามาใช้งานจะช่วยให้พนักงานสามารถลาออนไลน์ได้ และทำให้ฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย HR ได้จัดการข้อมูลของพนักงานไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถเพิ่ม แก้ไข อนุมัติ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุด ระบบลาออนไลน์จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้บริหารจัดการงานด้าน HR เป็นได้อย่างราบรื่น ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานด้าน HR นั้นเป็นเรื่องง่าย จัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยทำงานผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web browser) สามารถลงเวลาผ่านมือถือได้ และสามารถตรวจสอบการลงเวลา พร้อมทั้งสามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น ขอทำงานล่วงเวลา ขอลาออนไลน์ พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์อนุมัติทันทีให้พิจารณาอนุมัติเอกสารได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งรูปแบบของรายงาน และรูปแบบกราฟข้อมูล

ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) ที่ดี ควรมีฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง?

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างฟังก์ชั่นเด่นจากโปรแกรมลาออนไลน์ ESS ที่ใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ จัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลได้เหนือกว่า และรองรับการทำงานของระบบ HRMI แบบ Real Time

1. ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล และต้องสามารถเข้าใช้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านเบราเซอร์บนมือถือ
ESS ระบบลาออนไลน์
2. ลงเวลาออนไลน์ผ่านมือถือ ในกรณีที่พนักงานออกไปทำงานนอกสถานที่ หรือต้องไปพบลูกค้า และไม่สามารถเข้ามาลงเวลาทำงานจากระบบลงเวลาของบริษัทได้
ESS ระบบลาออนไลน์ Time Stamp
3. ระบบสามารถใช้งานได้ทุกฝ่าย ครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งพนักงาน ผู้บริหาร และฝ่ายบริหารงานบุคคล HR
4. พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ง่าย สามารถเรียกดู เพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง เช่น ข้อมูลส่วนตัว, สถานภาพส่วนตัว, การว่าจ้าง, การลดหย่อนภาษี, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว, การศึกษาและการทำงาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายบุคคล HR ในการนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลในขั้นตอนต่อๆ ไปได้
5. สะดวกในการขออนุมัติเอกสารต่าง ๆ อาทิ ขอลา ทำงานล่วงเวลา ยกเว้นรูดบัตร หรือการแก้ไข/ปรับปรุงเวลาทำงาน และผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารต่างๆ ได้ในทันที
6. สามารถตรวจสอบรายละเอียดจำนวนวันลาของพนักงานได้ ทั้งจำนวนวันอนุญาตลา, จำนวนวันอนุญาตลาชดเชย, จำนวนวันลาสะสม และจำนวนวันลาคงเหลือ นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการลาในปีปัจจุบัน และปีย้อนหลังได้
7. สามารถตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ พนักงานสามารถเรียกดูย้อนหลังได้เลย โดยจะแสดงรายการรายรับและรายหัก ที่พนักงานได้รับในแต่ละงวดการจ่ายนั้นๆ โดยรายรับจะแสดงรายรับทั้งหมดที่พนักงานได้รับและแสดงยอดรายรับรวม รวมถึงแสดงยอดรายหักทั้งหมด เช่น ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯและรายหักอื่นๆ แสดงยอดรายรับสุทธิที่พนักงานจะได้รับ และแสดงยอดสะสมรวมทั้งปีของภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯและรายได้รวมทั้งปี
8. มีรายงานสรุปการทำงาน สำหรับแสดงรายละเอียดและสถานะการมาทำงานของพนักงาน ว่ามีการทำงานล่วงเวลา ขาดงาน ลา สาย เพื่อให้พนักงานตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออกงานของตนเองได้ แสดงข้อมูลสถิติการขาด ลา สาย ออกก่อนของพนักงาน โดยแสดงได้กราฟ ได้ 3 รูปแบบ คือ กราฟแท่ง (Bar Graph) กราฟวงกลม (Pie Graph) และกราฟเส้น (Line Graph) ด้วยรูปแบบที่มีความสวยงาม ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ

ดังนั้น ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานสามารถลางานได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีฟังก์ชันดีๆ อย่างระบบ Organization บันทึกข้อมูลโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งงาน โครงสร้างพนักงาน มีหน้าจอข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารได้แจ้งข่าวสาร แจ้งประกาศ หรือข่าวประาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับพนักงาน, ระบบ Recruitment แสดงรายละเอียดใบสมัครงาน, Calendar แสดงปฏิทินวันหยุดของบริษัท ปฏิทินตารางการทำงานของพนักงาน, Welfare ระบบสวัสดิการ แสดงบันทึกเบิก/คืนทรัพย์สินของพนักงาน, Training ระบบการฝึกอบรม โดยขออนุมัติการอบรมภายในและภายนอกได้ ซึ่งแต่ละระบบนั้นล้วนแต่ช่วยเหลือสนับสนุนงานให้กับทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายบุคคล HR ที่สามารถบริหารจัดการงานด้าน HR ได้เป็นอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ESS Pro ระบบลงเวลาออนไลน์ ระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) ตัวช่วยฝ่าย HR จัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านข้อมูลของระบบลาออนไลน์ ESS เพิมเติมได้ที่ คลิก

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ ระบบลาออนไลน์ ESS สามารถติดต่อได้ที่ sale@prosofthrmi.com, sale@prosoft.co.th หรือ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.prosofthrmi.com
 765
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรม Prosoft HRMI ของเรารองรับการทำงานแบบ "Multi Company" จัดการข้อมูลพร้อมกันได้หลายบริษัทบนระบบเดียว ไม่ว่าจะมีบริษัทกี่สาขา จำนวนพนักงานเยอะแค่ไหน จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ Prosoft HRMI จัดการได้ง่ายๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีรู้ทัศนคติของผู้สมัครงานนั้นทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมมากสุดมักเกิดขึ้นในห้องสัมภาษณ์พนักงานใหม่ หาก HR เลือกคำถามที่ถูกต้อง จะสามารถวัดทัศนคติของว่าที่พนักงานคนนั้นได้ทันที ที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องใช้คำถามยาก ๆ แต่อย่างใด เพราะการถามคำถามง่าย ๆ ว่า ทำไมถึงลาออกจากที่ทำงานเก่า ? หรือ ทำไมถึงอยากออกจากที่ทำงานเก่า ? ก็ช่วยคัดกรองทัศนคติเบื้องต้นได้ดีแล้ว ทำไมคำถามสั้น ๆ ง่าย ๆ แบบนี้ ถึงเป็นกับดักชั้นดีที่ HR ชอบใช้ มีเหตุผลดังต่อไปนี้
เงินออมชราภาพที่ได้รับนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ "เงินบำเหน็จ" ที่จ่ายเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียว กับ "เงินบำนาญ" ที่จะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต โดยเราไม่สามารถเลือกเองได้ว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ แต่จะขึ้นอยู่ระยะเวลาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไข คือ
เงินได้ที่มีการเสียภาษีสุดท้าย (Final Tax) คือ เงินได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว โดยผู้มีเงินได้สามารถเลือกที่จะนำมารวมหรือไม่รวมคำนวณ ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนปลายปีได้
ประเด็นหลักที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือ ให้ดูที่ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร และข้อเท็จจริงนั้นเข้าข่ายทุจริตเป็นความผิดร้ายแรงจริงหรือไม่
"ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุและลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ซึ่งปัจจุบันมาทำงานไม่ได้กว่า 30 วันแล้ว บริษัทจะสามารถเลิกจ้างได้หรือไม่ เพราะบริษัทเองก็ไม่สามารถ แบกรับค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน?"
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์