ตัวอย่างใบรับเงินเดือน (Pay Slip)

ตัวอย่างใบรับเงินเดือน (Pay Slip)

Pay Slip คือ ใบรับเงินเดือน เป็นแบบฟอร์มแสดงรายได้-รายหัก ต่างๆ ของพนักงานในแต่ละงวดเดือน โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI มีรายงาน Pay Slip แบบมาตรฐาน ที่สามารถเรียกใช้ได้ หรือ หากลูกค้ามีแบบฟอร์ม Pay Slip แบบที่สั่งทำจากโรงพิมพ์แล้ว เมื่อซื้อโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI สามารถสั่งออกแบบได้ตามที่ต้องการ หรือ สามารถเลือกแบบตามตัวอย่าง ดังนี้

1. Payroll Reports


 64765
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์