• หน้าแรก

  • News

  • สิทธิ์ในวันหยุดพักร้อน เมื่อพนักงานถูกเลิกจ้างหรือลาออก

สิทธิ์ในวันหยุดพักร้อน เมื่อพนักงานถูกเลิกจ้างหรือลาออก

  • หน้าแรก

  • News

  • สิทธิ์ในวันหยุดพักร้อน เมื่อพนักงานถูกเลิกจ้างหรือลาออก

สิทธิ์ในวันหยุดพักร้อน เมื่อพนักงานถูกเลิกจ้างหรือลาออก

บทความ เกร็ดความรู้ HR นอกตำรา

สิทธิ์ในวันหยุดพักร้อน เมื่อพนักงานถูกเลิกจ้างหรือลาออก

มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่ HR อาจหลงลืม และพนักงาน ยังไม่ทราบ ว่าด้วย ตามมาตรา 67 (สิทธิ์ในวันหยุดพักร้อน เมื่อเลิกจ้างหรือลาออก) ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

มาตรา 67 : ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ ตามมาตรา 30 ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา หรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้น เป็นกรณีตามมาตรา 119 หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ ตามมาตรา 30 หลายๆท่านอาจยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด และพนักงานยังไม่ทราบ แต่ในฐานะ HR ต้องรู้กฎหมายข้อนี้เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกร้องภายหลัง และแสดงความเป็นมืออาชีพกันซักเล็กน้อยกันครับ

หากได้อ่านแล้ว ความในมาตรา จะมีอยู่ 2 คำที่จะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ

วันหยุดพักผ่อนสะสม คือ วันหยุดพักผ่อนที่เกิดขึ้นแล้ว สำหรับพนักงานที่ทำงานมาครบปีในแต่ละปี (ตามกฎหมายโดยขั้นต่ำ คือ 6 วัน / ปี) โดยที่พนักงานยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในวันหยุดนั้น (จึงเรียกว่าวันหยุดพักผ่อนสะสมน่ะแหละครับ)

 

วันหยุดพักผ่อนตามส่วน คือ อัตราส่วนจำนวนวันหยุดพักผ่อน ตามระยะเวลาอายุการทำงานของพนักงานในระหว่างปี (จึงเรียกว่าตามส่วน) หากพนักงานทำงานครบปี ก็จะได้ ตามกฎหมายโดยขั้นต่ำ คือ 6 วัน / ปี

สมมุติว่า ในปีนั้น พนักงานปฏิบัติงาน 6 เดือน สิ้นสุดการทำงานในสิ้นเดือน มิถุนายน ดังนั้น การคำนวณตามอัตราส่วน คือ 6 วัน (จำนวนสิทธิ์วันหยุดพักผ่อน หากพนักงานทำงานครบปี) x 6 เดือน (พนักงานทำงานสิ้นสุดเดือน มิถุนายน) ÷ 12 เดือน = 3 วัน ** สรุปว่า สิทธิ์พักผ่อนตามส่วนของพนักงานที่เกิดขึ้นในปี คือ 3 วัน

** ฉะนั้น ในปีดังกล่าวหากพนักงานสิ้นสุดการทำงาน ต้องมาดูรายละเอียดตามสิทธิ์ของพนักงาน ดังนี้

 

ที่มา :: https://www.facebook.com/105577534122729/posts/331041834909630/?d=n

 5265
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์