Setup

75 รายการ
การ Export ใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
8741 ผู้เข้าชม
การกำหนดเบี้ยขยันแบบขั้นบันไดของพนักงานรายเดือน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
7006 ผู้เข้าชม
กรณีจ่ายเงินเดือนให้พนักงานก่อนวันหยุด มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไรบ้าง
5955 ผู้เข้าชม
การกำหนดเบี้ยขยันแบบเต็มจำนวนเงิน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
5913 ผู้เข้าชม
การกำหนดปฏิทินบริษัทและการกำหนดวันหยุด มีขั้นตอนอย่างไร
5296 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ Post GL เข้าระบบ myAccount มีวิธีการอย่างไร
5234 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดเบี้ยขยันเป็นขั้นบันไดสามารถกำหนดแบบไหนได้ในโปรแกรม HRMi มีขั้นตอนอย่างไร
4404 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์