Setup

75 รายการ
ต้องการกำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร มีวิธีกำหนดอย่างไร
2993 ผู้เข้าชม
การกำหนดบุคคลทั่วไปในการเข้าอบรมระบบ Training มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2946 ผู้เข้าชม
วิธีการกำหนดชุดข้อสอบ มีขั้นตอนอย่างไร
2913 ผู้เข้าชม
การ Export รายงานข้อมูลรายได้-รายหักเป็นไฟล์ PDF มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2895 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไรบ้าง
2863 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดประเภทการลาพักร้อน มีขั้นตอนกำหนดอย่างไร
2786 ผู้เข้าชม
กรณีประเมินวิทยากร มีขั้นตอนการกำหนดหัวข้อการประเมินอย่างไร
2785 ผู้เข้าชม
กรณีการกำหนดข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน มีขั้นตอนอย่างไร
2771 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการเพิ่มสาขาของรหัสธนาคาร สามารถกำหนดได้ที่ใดได้บ้าง
2765 ผู้เข้าชม
ถ้ากรณีที่ต้องการกำหนดวันอาทิตย์ให้เป็นวันหยุดมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2751 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์