Setup

75 รายการ
วิธีการกำหนดระดับพนักงาน มีขั้นตอนอย่างไร
3299 ผู้เข้าชม
กรณีที่กำหนดระดับการทำงานของพนักงานในแต่ละแผนกมีวิธีการขั้นตอนอย่างไร
3202 ผู้เข้าชม
การ Export เอกสารการสูญเสียอวัยวะในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3176 ผู้เข้าชม
การเพิ่มสาขาของธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร
3172 ผู้เข้าชม
กรณีกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการคำนวณเงินเดือนในแต่ละเดือนมีขั้นตอนการกำหนดย่างไร
3112 ผู้เข้าชม
การกำหนดประเภทการสูญเสียอวัยวะ มีขั้นตอนการอย่างไร
3079 ผู้เข้าชม
การกำหนดหัวข้ออบรม (Training) มีขั้นตอนอย่างไร
3044 ผู้เข้าชม
การบันทึกสวัสดิการให้เฉพาะพนักงานที่ผ่านทดลองงาน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
3007 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์