Setup

75 รายการ
การบันทึกสวัสดิการให้ไปที่ประมวลผล Payroll มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2530 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่มีการ “กำหนดสวัสดิการ”แล้ว เมื่อเลือกประเภทสวัสดิการแล้วไม่แสดง มีวิธีแก้ไขอย่างไร
2519 ผู้เข้าชม
กรณีกำหนดลำดับขั้นการสัมภาษณ์สองลำดับขั้น มีขั้นตอนอย่างไร
2507 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ Export รายได้-รายหัก มีขั้นตอนอย่างไร
2464 ผู้เข้าชม
การกำหนดรายได้ มีขั้นตอนอย่างไร
2463 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดประเภทการลาอุปสมบท มีขั้นตอนกำหนดอย่างไร
2434 ผู้เข้าชม
วิธีการกำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตรเพื่อ Import ลงข้อมุลเวลาของพนักงานมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2432 ผู้เข้าชม
ต้องการให้มีการหักการ ขาด ลา มาสาย ก่อนที่จะทำการคำนวณประกันสังคม ภาษี และกองทุนสำรอง มีวิธีบันทึกอย่างไร
2404 ผู้เข้าชม
การกำหนดกลุ่มพนักงาน มีขั้นตอนอย่างไร
2394 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบ Tempate รูปแบบเอกสารใบวุฒิบัตรของวิทยากร มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
2373 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์