Setup

75 รายการ
กรณีการเรียกรายงานข้อมูลกลุ่มผู้ใช้เพียงแค่กลุ่มเดียว มีขั้นตอนตรวจสอบอย่างไร
2371 ผู้เข้าชม
ถ้าต้องการกำหนด Items เพื่อนำไปใช้ ใน (welfare) บันทึกรายการทรัพย์สินได้อย่างไร
2278 ผู้เข้าชม
การกำหนดรถรับส่ง มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2273 ผู้เข้าชม
การกำหนด Category มีขั้นตอนอย่างไร
2254 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการให้จ่ายเงินคืนให้กับพนักงานที่ลาพักร้อนในระบบHRMI มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2145 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบ Tempate รูปแบบเอกสารใบวุฒิบัตรของสถานที่ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
2102 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบ การนำ รูปแบบ E-mail เพื่อทำการอนุมัติเอกสารลา ไปใช้แล้ว มีวีธีตรวจสอบอย่างไร
2086 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกรอกข้อมูลเลขที่ผู้เสียภาษี (องค์กร) 13 หลัก ในส่วนของผู้จัดอบรม Training มีวิธีการอย่างไร
1944 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดระดับพนักงานในข้อมูลของพนักงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
1937 ผู้เข้าชม
กรณีกำหนดงวดเป็นเดือนๆละ 2 งวดและกำหนดให้คำนวณภาษีเป็นปลายงวดทำการประมวลผลรายได้ภาษีออกผิดมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
1908 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์