Setup

75 รายการ
วิธีการตรวจสอบ Tempate รูปแบบเอกสารใบผ่านการอบรมของผู้เข้าอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
1767 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการ Post ข้อมูล Dr. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างออกให้ สามารถทำได้อย่างไร
1623 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานให้กับพนักงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
1586 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบการกำหนดข้อลดหย่อน กรณีคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี วิธีการตรวจสอบอย่างไร
1515 ผู้เข้าชม
ขั้นตอนการ Setup เชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วทำได้ดังนี้ หลังจากติดตั้ง service แล้ว
235 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์