Setup

75 รายการ
กรณีต้องการกำหนดเบี้ยขยันเป็นขั้นบันไดสามารถกำหนดแบบไหนได้ในโปรแกรม HRMi มีขั้นตอนอย่างไร
3964 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนให้กับพนักงานสามารถกำหนดที่ใดบ้าง
3779 ผู้เข้าชม
วิธีการกำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตรให้มีสามารถ Import เข้า โปรแกรมได้ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
3637 ผู้เข้าชม
กรณีที่กำหนดกำหนด Product แต่ยังไม่มีการกำหนดหน่วยนับ มีขั้นตอนอย่างไร
3537 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการลาป่วยโดยมีการหักเงินของการลา มีขั้นตอนอย่างไร
3372 ผู้เข้าชม
การกำหนดรูปแบบ E-mail เพิ่ม Link ระบบ ESS เพื่อทำการอนุมัติเอกสารลา มีวีธีการทำงานอย่างไร
3369 ผู้เข้าชม
การกำหนดการลาคลอดให้กับพนักงาน มีขั้นตอนอย่างไร
3333 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์