HR Pro

132 รายการ
กรณีรายงานข้อมูลตำแหน่งไม่โชว์ชื่อตำแหน่ง Eng มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2570 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดจำนวนวันการเข้าอบรมพนักงาน ในระบบ HR PRO สามารถทำได้ดังนี้
2570 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบตารางการอบรม มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2559 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องประมวลผลเครื่องรูดบัตรแบบรายคนในโปรแกรม HR Pro ทำอย่างไร
2514 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการขึ้นข้อความเตือนเมื่อมีการปิดโปรแกรม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2503 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการบันทึกยกเว้นการรูดบัตรให้กับพนักงาน ในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
2500 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการบันทึกจ่ายOT แบบกลุ่ม มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
2482 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการประมวลสวัสดิการเข้าสู่ระบบเงินเดือน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2465 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดหัวข้อการสัมมนา มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2465 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดรหัสรายได้ให้คำนวณเป็นรายได้ไม่ประจำประจำ ในระบบ HR PROสามารถทำได้อย่างไร
2459 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์