HR Pro

132 รายการ
กรณีที่ต้องการกำหนดรูปแบบการปัดเศษ สามารถทำได้อย่างไร
2190 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการจะกำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตรในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2184 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดกลุ่มผู้ใช้ให้กับพนักงานในระบบ HR PRO สามารถทำได้อย่างไรบ้าง
2151 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบการปิดงวดการจ่าย มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2130 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกผู้เข้าร่วมสัมมนาตามชื่อแผนก สามารถทำได้อย่างไร
2128 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการเพิ่มความสามารถของพนักงาน โปรแกรม HR-Pro มีวิธีการอย่างไร
2125 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของตำแหน่งงาน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2124 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบการปิดงวดการจ่าย มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2120 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดข้อมูลวันเริ่มใช้งานโปรแกรม มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2119 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกผู้เข้าร่วมอบรมตามประเภทพนักงาน สามารถทำได้อย่างไร
2112 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์