HR Pro

132 รายการ
กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันอนุญาติลา สามารถทำการกำหนดอย่างไรบ้าง
2095 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดวิธีคำนวณภาษี แบบคงที่ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2068 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ แก้ไข User การใช้งาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2067 ผู้เข้าชม
กรณีที่ไม่ต้องการให้ User เข้าไปแก้ไขข้อมูลในงวดนั้น มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2048 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดเลขที่ผู้เสียภาษี มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2034 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดให้รหัส OT คำนวณแบบอัตราส่วนต่อชั่วโมง มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2020 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดโปรแกรมเปลี่ยนปีศักราช มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
1995 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบยอดคงเหลือค้างชำระสวัสดิการของพนักงานมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
1929 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการปิดงวดการจ่ายพนักงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
1919 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดหัวข้อการดูงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
1909 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์