HR Pro

132 รายการ
ต้องการกำหนดรายได้-รายหักประจำให้กับพนักงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2277 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบวันลาคงเหลือของพนักงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2271 ผู้เข้าชม
กรณีที่ไม่ต้องการทำการประมวลผลออกก่อน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2266 ผู้เข้าชม
กรณีที่ไม่สามารถ Import Time ได้สำเร็จทั้งหมด มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2264 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดอัตราเงินเดือนให้ตำแหน่งงานของบริษัท มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2263 ผู้เข้าชม
วิธีการเพิ่มงวดพิเศษ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2244 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดรหัสสาขาใหม่ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2241 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภงด.1 มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2227 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบว่าโปรแกรมรองรับในการจัดนำส่งข้อมูลธนาคารใดบ้างสามารถทำได้อย่างไร
2219 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการใส่ข้อมูลค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2205 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์