HR Pro

132 รายการ
กรณีต้องการ Import ข้อมูลในหน้าจอ บันทึกจ่าย มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2700 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดหัวข้อการประเมิน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2690 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นแบบกลุ่ม สามารถทำได้อย่างไร
2680 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดให้หักค่าจ้างเมื่อบันทึกเอกสารลาต้องมีวิธีทำอย่างไร
2676 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบ Version มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2656 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบตรวจสอบวันหยุดประจำปีของบริษัท มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2631 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการสำรองข้อมูลเมื่อก่อนปิดโปรแกรม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2609 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการบันทึกเอกสารเชื่อมต่อ GLในระบบ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2608 ผู้เข้าชม
กำหนดข้อมูลพนักงานไม่ให้หักประกันสังคม มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2605 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสเข้าโปรแกรม มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2584 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์