HR Pro

132 รายการ
วิธีการตรวจสอบการแสดงโครงสร้างบริษัท ในรูปแบบกราฟแท่ง มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
3471 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการเปลี่ยนภาษาโปรแกรม HR-Pro จากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ มีวิธีการอย่างไร
3394 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการหักประกันสังคมพนักงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
3370 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการบันทึกปรับตำแหน่งเงินเดือน ในระบบ HR Pro มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
3361 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติในโปรแกรม HR PRO ต้องทำอย่างไรบ้าง
3312 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการ Backup Database ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม HR-Pro ที่เป็น Standalone มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3300 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกตารางการทำงานให้กับพนักงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3279 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบวันที่สมัครประกันสังคมของพนักงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3259 ผู้เข้าชม
กรณีบันทึกจ่าย OT ให้กับพนักงาน แล้วไม่พบรายชื่อพนักงานคนดังกล่าวมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
3252 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการที่จะเรียกรายงาน Pay Slip ในโปรแกรม HR PRO มีขั้นตอนการเรียกอย่างไร
3242 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์