ประมวลผล Job Control

ประมวลผล Job Control

หน้าจอประมวลผล Job Control เป็นหน้าจอสำหรับประมวลผล Job Control ตามที่พนักงานมีการบันทึกข้อมูลลง Time Sheet สามารถแยกรหัสรายได้ตามการกำหนดที่หน้าจอกำหนดรูปแบบการประมวลผล Job Controlโดยสามารถตรวจสอบเวลาการลง Time Sheet กับเวลาเข้า-ออกของ Time Attendance ได้ และตรวจสอบว่าพนักงานได้มีรายชื่ออยู่ในโครงการหรือไม่

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประมวลผลค่าแรงปกติของของพนักงานตามที่ระบุเวลาที่ Time Sheet ได้
  • สามารถประมวลผลค่าแรงล่วงเวลาของพนักงานตามที่ระบุที่ Time Sheet ได้
  • สามารถประมวลผลแยกตามโครงการและงาน ตามการระบุที่ Time Sheet ได้
  • สามารถทำการประมวลผลซ้ำได้
  • สามารถทำการคิดค่าแรงของพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมา ตามรูปแบบการประมวลผลที่ผู้ใช้เลือกได้
  • สามารถตรวจสอบผลการประมวลผล Job Control ของพนักงานแต่ละคนได้
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาใน Time Sheet กับเวลาเข้า-ออกจาก Time Attendance ได้
  • สามารถตรวจสอบว่าพนักงานได้มีรายชื่ออยู่ในโครงการหรือไม่ ข้อมูลใน Time Sheet ได้เลือกรหัสโครงการถูกต้องหรือไม่
 2771
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์