ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

หน้าจอความคืบหน้าโครงการ เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้สามารถทำการติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ โดยสามารถดูข้อมูลว่าแต่ละโครงการมีเปอร์เซ็นความคืบหน้าไปแล้วเท่าไหร่ งานในโครงการทำไปแล้วเท่าไหร่ ใครทำงานบ้าง โดยจะมีการนำข้อมูลการทำงานจากที่พนักงานบันทึกลงในหน้าจอ Time Sheet มาแสดงข้อมูลความคืบหน้า

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถดูเปอร์เซ็นท์ความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้
  • สามารถดูเปอร์เซ็นท์ความคืบหน้าของแต่ละงานในโครงการได้
  • สามารถดูรายชื่อพนักงานที่ทำงานแต่ละงานในโครงการได้
  • สามารถดูว่าโครงการได้เปิดและทำไปแล้วกี่วัน แล้วทำได้กี่เปอร์เซ็นท์ เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้นว่า
  • โครงการมีความคืบหน้าเท่าไหร่ จะเสร็จทันหรือไม่
 2729
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์