บันทึก Time Sheet

บันทึก Time Sheet

หน้าจอ Time Sheet เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดการทำงานตามโครงการและงานในแต่ละวันของพนักงาน โดยระบุโครงการ งาน รายละเอียด เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดการทำงาน เปอร์เซ็นท์ความคืบหน้า ซึ่งสามารถทำการบันทึกการทำงานของพนักงานทีละคน และทีละกลุ่มได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลการทำงานแต่ละโครงการลงใน Time Sheet ได้
  • สามารถบันทึก Time Sheet ของพนักงานแบบเดี่ยวและกลุ่มได้
  • สามารถกำหนดเปอร์เซ็นท์ความคืบหน้าของงานที่ทำใน Time Sheet และนำข้อมูลความคืบหน้าไปแสดงยังหน้าจอความคืบหน้าโครงการได้
  • สามารถนำข้อมูลการทำงานไปประมวลผล Job Control ได้
 7509
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์