กำหนดรูปแบบการประมวลผล

กำหนดรูปแบบการประมวลผล

หน้าจอกำหนดรูปแบบการประมวลผล Job Control เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลรูปแบบที่ใช้ในการประมวลผล Job Control ผู้ใช้จะสามารถกำหนดรูปแบบได้ว่าจะให้คิดตามอัตราค่าจ้างของงาน หรือตามอัตราค่าจ้างในโครงการ หรือตามอัตราค่าจ้างของพนักงาน หรือตามอัตราค่าจ้างที่กำหนด โดยจะมีการกำหนดรหัสรายได้ และอัตราค่าจ้างของพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมา

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผล Job Control ได้
  • สามารถกำหนดอัตราค่าจ้างให้กับพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมาในรูปแบบการประมวลผล Job Control ได้
  • สามารถกำหนดรหัสรายได้สำหรับอัตราค่าจ้างพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมาในรูปแบบการประมวลผล Job Control ได้
 2511
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์