การกำหนดกลุ่มงาน

การกำหนดกลุ่มงาน

หน้าจอกำหนดกลุ่มงาน เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับกำหนดกลุ่มของงานให้เป็นหมวดหมู่ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ในการกำหนดงานให้กับโครงการ และสามารถนำกลุ่มงานไปใช้ได้หลายโครงการ โดยสามารถกำหนดระดับงานในกลุ่มได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถสร้างกลุ่มงานได้โดยไม่จำกัดจำนวน
  • สามารถจัดกลุ่มของงานเพื่อเป็นการจัดระดับงานไว้ในการบันทึกข้อมูลโครงการ โดยสามารถใช้กับหลายโครงการได้
  • สามารถจัดระดับงานในกลุ่มได้ โดยจัดระดับได้สูงสุด 20 ระดับ
 2032
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์