การตั้งค่า Time Sheet

การตั้งค่า Time Sheet

หน้าจอตั้งค่า Time Sheet เป็นหน้าจอสำหรับการตั้งค่าการใช้งานในหน้าจอบันทึก Time Sheet ว่าจะเปิดการใช้งานระบบอนุมัติ Time Sheet หรือไม่

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถตั้งค่า Time Sheet ให้ใช้ระบบอนุมัติ Time Sheet ได้
  • เมื่อเลือกใช้ระบบอนุมัติ Time Sheet ที่หน้าจอบันทึก Time Sheet จะแสดง Tab การอนุมัติ และจะแสดงสถานะของ Time Sheet
 3215
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์