HR Pro

132 รายการ
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลประวัติพนักงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
8825 ผู้เข้าชม
การเปลี่ยนรูปแบบขนาดกระดาษ pay slip ในโปรแกรม HR-Pro ให้เป็นแนวตั้ง มีขั้นตอนอย่างไร
6585 ผู้เข้าชม
ถ้ากรณีที่ลูกค้าต้องการ Download และ Up Date Version ของโปรแกรม HR-Pro สามารถเข้าไปทำการ Downloadได้จากที่ใด
6424 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการเรียกรายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
4926 ผู้เข้าชม
กรณีที่ทำการติดตั้งโปรแกรม HR-PRO แล้วเกิด Database error code 208 มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
4819 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการจะเรียกรายงาน ภ.ง.ด.1 ใบปะหน้า มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
4624 ผู้เข้าชม
การเปลี่ยน Pay slip จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย มีขั้นตอนอย่างไร
4425 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดเลขที่บัญชีประกันสังคม มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
4360 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการจะให้โปรแกรมคำนวณค่าแรงรายวัน ในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
4141 ผู้เข้าชม
การบันทึกจ่าย ค่าตำแหน่ง รหัสค่าตำแหน่งไม่แสดงในหน้าบันทึกจ่าย โปรแกรม HR-Pro สามารถตรวจสอบจากที่ใด
4019 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์