พบ ‘พนักงานติดโควิด-19’ HR ควรทำอย่างไร?

พบ ‘พนักงานติดโควิด-19’ HR ควรทำอย่างไร?

ท่ามกลางการตื่นตัวขององค์กรต่างๆ ต่อวิกฤตไวรัสโควิด-19  นอกจากมาตรการควบคุมอื่นๆ หลายที่จึงเริ่มมีมาตรการการทำงานที่บ้าน #WorkFromHome กันแล้ว  แต่เหตุสุดวิสัยก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงควรมีแผนรับมือ ถ้าหากมีพนักงานในองค์กรป่วยจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้

 

ข้อควรปฏิบัติ หากพบว่าพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  1. แยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทำงานให้หยุดงาน เข้ารับการรักษาโดยด่วน หากแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านเนื่องจากมีอาการไม่รุนแรง ควรให้ผู้ป่วยทำงานที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่าตรวจไม่พบเชื้อ
  2. ประกาศชี้แจงมาตรการ องค์กรควรออกประกาศชี้แจงกรณีมีพนักงานติดเชื้อ เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆหรือผู้ที่มาติดต่อในช่วงเวลานั้น มีการเฝ้าระวังตนเอง ออกมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือประชุมผ่านระบบ video conference
  3. Big Cleaning ที่ทำงาน ปิดสถานที่ทำงานที่ผู้ป่วยปฏิบัติงานหรือไปสัมผัส เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด
  4. เคยใกล้ชิด ต้องเฝ้าระวัง 14 วัน ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร (close contact) ควรเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
  5. ใช้มาตรการเข้มงวดเมื่อกลับมาเปิดทำการ เมื่อมีการเปิดทำการปกติ ให้จัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆ

 

ที่มา :  กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

 876
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์