(HR) คือใคร? (คุณสมบัติ HR ที่ดี)

(HR) คือใคร? (คุณสมบัติ HR ที่ดี)

(HR) คือใคร? (คุณสมบัติ HR ที่ดี)แผนกทรัพยากรมนุษย์คืออะไรกันนะ แล้วตำแหน่งนี้สำคัญต่อการทำธุรกิจยังไงบ้าง

ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานก็คงต้องรู้จักหรือเคยพูดคุยกับฝ่ายบุคคลของบริษัทไม่มากก็น้อย เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานออฟฟิศ ตราบใดที่คนยังต้องทำงานกับคนอื่นอยู่ คนก็ต้องเคยเห็นหน้าเห็นตาฝ่ายบุคคลกันบ้างแหละ

ในสมัยที่ผมเรียนมหาลัยแล้วกำลังหางานใหม่ๆ ผมเข้าใจแค่ว่าแผนกฝ่ายบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์คือแผนกที่เราต้องไปตีสนิทเพื่อที่จะให้เขาเรียกเราเข้าไปสัมภาษณ์งาน แต่พอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆผมก็เข้าใจว่าความสำคัญของแผนกนี้มีมากกว่านั้น … เรียกว่าเป็นหัวใจของการบริหารบริษัทในสมัยนี้แล้วก็ได้

แต่งานแผนกทรัพยากรมนุษย์มีอะไรกันบ้าง มันคือการเรียกสัมภาษณ์พนักงานอย่างเดียวหรือเปล่า วันนี้เรามาลองศึกษาดูกันครับว่าฝ่ายบุคคลคืออะไร คุณสมบัติของแผนกนี้ที่ดีต้องเป็นยังไง และหน้าที่มีอะไรบ้าง

Human Resource (HR) คืออะไร?
Human Resource (HR) หรือแผนกทรัพยากรมนุษย์-ฝ่ายบุคคล เป็นแผนกที่จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรหน้าที่ของแผนกทรัพยากรมนุษย์ก็คือ การสรรหาและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกอื่นๆในองค์กรและทำให้องค์กรสามารถดำเนินการได้

เราจะเห็นได้จากชื่อตำแหน่ง คำว่า ‘ทรัพยากรมนุษย์’ แปลว่าบุคคลในตำแหน่งนี้ต้องบริหารงานที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดในบริษัทครับ แต่การบริหารทรัพยากรมนุษย์แปลว่าอะไรกันนะ

ทุกองค์กรมีเป้าหมายเฉพาะองค์กร เพราะฉะนั้นองค์กรส่วนมากจะมีการวัดผลไม่ว่าอย่างไรก็อย่างหนึ่ง แต่การวัดผลที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดก็คือการดูกำไรขาดทุน เท่ากับว่าหน้าที่ของทุกแผนกในบริษัทก็คือการเพิ่มรายได้หรือไม่ก็ลดค่าใช้จ่าย แผนกทรัพยากรมนุษย์ก็เหมือนกัน

โดยรวมแล้วแผนกทรัพยากรมนุษย์สามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัทได้โดยวิธีดังนี้

รับพนักงานใหม่ เพื่อทำให้บริษัทสามารถเติบโตขึ้นได้ง่ายขึ้น ในทางตรงข้ามฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็สามารถ ไล่พนักงานออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย
ทำเทรนนิ่งให้พนักงาน เพื่อทำให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพิ่มความจงรักภักดีต่อองค์กร ทำให้พนักงานขยันมากขึ้นและลาออกน้อยลง
หากเราเข้าใจความหมายของทรัพยากรมนุษย์ และบทบาทของแผนกนี้ในองค์กรแล้ว เรามาลองดูความหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กันต่อครับ

Human Resource Management หรือ HRM คือ?
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRM คือกลยุทธ์กระบวนการที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ใช้เพื่อให้ผลลัพธ์และผลผลิตขององค์กรจากทรัพยากรมนุษย์ออกมาดีขึ้นหรือได้กำไรมากขึ้น ส่วนมากแล้วปัจจัยหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือประสิทธิภาพการทำงาน และ ประสิทธิผลของผลงาน

หน้าที่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะขึ้นอยู่กับชนิดขององค์กร ขนาดขององค์กร และวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

เราจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ว่าจ้าง ‘แรงงาน’ จะมีวิธีบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างจากบริษัทที่ว่าจ้าง ‘พนักงานออฟฟิศ’ นอกจากนั้นแล้วองค์กรที่มีพนักงานที่อายุน้อยก็มีความต้องการไม่เหมือนกับองค์กรที่มีพนักงานที่มีประสบการณ์มากแล้วเป็นต้น

แต่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานแผนกไหน ตำแหน่งอะไร องค์กรก็ยังได้รับผลประโยชน์จากพนักงานที่ขยันและรักองค์กรอยู่ดี สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมของผมได้ ทํายังไงให้พนักงานรักองค์กร

‘มนุษย์’ เป็นปัจจัยที่มีความผันแปรสูงกว่าปัจจัยอย่างอื่น เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือการปรับตัวและปรับปรุงอยู่เสมอ

บริษัทขนาดเล็กที่เติบโตไปเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการในทรัพยากรณ์มนุษย์ หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการผลิตไลน์สินค้าใหม่ เข้าตลาดใหม่ หรือ ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจก็ล้วนต้องมีการปรับปรุงทรัพยากรณ์มนุษย์เช่นกัน

หน้าที่ของการทำงานในตำแหน่ง HR มีอะไรบ้าง?
ผมได้อธิบายความหมายของทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาเยอะแล้วเรามาลองดูหน้าที่ในการทำงานของแผนกนี้นะครับ ตำแหน่ง HR อาจมีความสำคัญมากกว่าที่หลายคนคิดไว้ในตอนแรกก็ได้

สรรหาทรัพยากรและจัดการแรงงาน (Recruiting and Staffing) – หน้าที่ส่วนที่ถือว่าตรงไปตรงมา องค์กรส่วนมากมีการรับพนักงานอยู่สม่ำเสมออยู่แล้ว องค์กรที่มีการวางแผนธุรกิจดีจะรู้ว่าในแต่ละปีองค์กรต้องเติบโตมากแค่ไหนและต้องรับพนักงานเพิ่มเท่าไร นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่พนักงานเก่าต้องออกจากงาน ทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องรับผิดชอบหาพนักงานมาแทนด้วย

อบรมและพัฒนาบุลคากร (Training) – การอบรมพนักงานจะทำให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนมากแล้วการอบรมที่ฝั่งทรัพยากรมนุษย์จัดจะเกี่ยวข้องกับการเสริมทักษะจำพวกความเป็นผู้ทำและการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถเติมโตในบริษัทและทำงานได้หลากหลายมากขึ้น หากระบบการอบรมและพัฒนาบุคลากรทำได้ดี ปัญหาด้านการสรรหาทรัพยากรก็จะลดลง
ประเมินผลงาน (Appraisal) – บางคนก็เรียกข้อนี้ว่าการประเมิน KPI การประเมินผลงานอาจจะขึ้นอยู่กับผลงานที่พนักงานทำ การเข้าออกงานสาย หรือการหยุดเยอะเกินเป็นต้น ไม่ว่ารายละเอียดคืออะไรก็ตาม หน้าที่สูงสุดของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็คือ

การประเมินว่าพนักงานควรได้รับรางวัลหรือถูกลงโทษอย่างไรบ้าง อาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่ง ให้โบนัส หรือหักเงินเดือนก็ได้

บริหารอัตราจ้างงาน (Payroll) – อัตราว่าจ้างไม่ได้มีแค่เงินเดือนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสวัสดีการต่างๆ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ภาษี กองทุน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอีกด้วย ปัจจัยสำคัญของส่วนนี้ก็คือการศึกษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี กฎหมาย หรือนโยบายรัฐบาล และหาวิธีดำเนินการให้ถูกต้องและมีความขัดแย้งน้อยที่สุด

แก้ปัญหาและลดความขัดแย้ง (Conflict Resolution) – องค์กรที่ทำงานด้วยมนุษย์ก็ย่อมมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะองค์กรที่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้น เชื้อชาตื ศาสนา หรือความเชื่อทางการเมือง เราก็ยิ่งเห็นปัญหาพวกนี้ได้บ่อย บางครั้งหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อาจจะเป็นการห้ามพนักงานขโมยของกินในตู้เย็น หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก้ได้

จากประสบการณ์ทำงานของผม แผนกทรัพยากรมนุษย์คือตัวแปรสำคัญเวลาที่บริษัทเผชิญปัญหาเลยครับ เพราะเมื่อไหร่ที่พนักงานกับผู้บริหารมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แผนกที่ต้องเป็นตัวกลางเพื่อแก้ปัญหาความไม่พอใจก็คือแผนกทรัพยากรมนุษย์

บางครั้งหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรณ์มนุษย์ก็คือการสนับสนุนหรือช่วยแผนกอื่นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายทรัพยากรณ์มนุษย์อาจจะให้เงินเดือนเบื้องต้นกับหัวหน้าแผนกเพื่อที่จะใช้ต่อรองกับพนักงานใหม่ หัวหน้าแผนกก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจว่าเงินเดือนที่ควรจะให้พนักงานจริงๆควรอยู่เท่าไรเป็นต้น

หรือบางครั้งหัวหน้าแผนกก็อาจจะเป็นคนไปบอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เองว่าพนักงานคนนี้ทำงานดีควรจะได้ผลตอบแทนเยอะหน่อย อย่างไรก็ตามรายละเอียดการบริหารพนักงานก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของแต่ละองค์กรด้วย

ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจหลายคนเลือกที่จะมอง ‘พนักงาน’ เป็น ‘ตัวเลข’ กำไรหรือขาดทุนมากเกินไป แต่ ‘มนุษย์ก็คือมนุษย์’ ทุกคนมีความต้องการ มีทักษะไม่เหมือนกัน บริษัทที่สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เหมาะสมที่สุดก็คือบริษัทที่จะสามารถเติบโตได้เยอะที่สุด

คุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น HR ที่ดีมีอะไรบ้าง?
เราเห็นแล้วว่าหน้าที่การงานของตำแหน่งทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง แต่คุณสมบัติของคนที่จะทำงานนี้ได้ดีคืออะไรกันนะ

ทรัพยากรมนุษย์คือแผนกที่ต้องทำงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัทอยู่ตลอดเวลา และต้องสามารถแก้ไขไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้ เพราะฉะนั้นทักษะต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

ทักษะการสื่อสาร – หมายถึงการสื่อสารทั้งคำพูดและท่าทาง ไม่ว่าจะเป็นคำที่พูด วิธีที่พูด หรือเวลาที่พูดก็ตาม

ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ – ผมได้อธิบายไปแล้วว่าแผนกนี้เป็นแผนกที่อยู่ระหว่างทุกแผนก และทุกคนในบริษัท เพราะฉะนั้นทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะมนุษย์สัมพันธ์ที่ทำให้แผนกนี้สามารถเข้าถึงและพูดคุยกับทุกคนในบริษัทได้
ในยุคสมัยนี้ เราจะเห็นได้ว่าบริษัทเริ่ม ‘พึ่งพาพนักงาน’ มากขึ้น หมายความว่ายังไง?

หมายความว่า งานส่วนมากที่สร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทก็คืองานที่มาจากพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์เยอะ ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่บริษัทเอาแต่พึ่งพนักงานชนชั้นแรงงาน ที่ทำงานรูปแบบเดิมๆเป็นระบบ ซ้ำไปซ้ำมา

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัทไอทีและซอฟต์แวร์ต่างๆ และบริษัทการเงิน ล้วนเป็นบริษัทที่กำลังมีความนิยมในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ

บริษัทเหล่านี้สามารถทำงานและเติบโตได้ด้วยทักษะของพนักงานเป็นส่วนมาก แตกต่างจากเมื่อก่อนที่บริษัทจะนิยมพึ่งพาแรงงานการผลิตเป็นต้น เท่ากับว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์ที่จะบริหาร รับงาน ฝึกงาน มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน

แหล่งที่มา : https://thaiwinner.com/human-resource/


ProsoftHRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
โปรแกรมเงินเดือน
 12701
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคมจะให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างที่ออกจากงานแล้วว่างงาน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนด กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้มีการกระทำความผิดใดๆ
การเลือกใช้โปรแกรม HR อย่างโปรแกรมเงินเดือน Payroll ที่มีฟังก์ชั่นรองรับทุกปัญหาของงาน HR จึงเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้องค์กรและตัว HR เอง หลุดพันจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการสรรหาพนักงานเข้าองค์กร รวมถึงการคำนวณของพนักงาน
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ทั้ง ม.33 ม.39 และ ม.40 ครอบคลุมทั้งการดูแลสุขภาพและลดภาระเรื่องบ้าน โดยความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประกันสังคม ระบุ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคม สามารถคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ โดยแต่ละมาตราจะลดหย่อนได้สูงสุดเท่าไหร่ เช็คได้ที่นี่ ?
กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กำลังพิจารณาการกำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของผู้ประกันตนมาตรา 33 อัตราใหม่
โปรแกรม HR ในปัจจุบันมี Solution มากมายให้เลือกใช้ มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายแตกต่างออกกันไป แล้วจะเลือกโปรแกรม HR อย่างไร ต้องคำนึงถึงฟีเจอร์อะไรเป็นพิเศษบ้าง ถึงจะเหมาะสมกับองค์กรและทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์