ประมวลผลการจ่าย-ชำระเงินกู้เข้าระบบเงินเดือน

ประมวลผลการจ่าย-ชำระเงินกู้เข้าระบบเงินเดือน

เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับประมวลผล รายการจ่าย-ชำระเงินกู้ เพื่อ Post เข้าระบบเงินเดือนโดยจะดึงข้อมูลจากหน้าจอบันทึกคำร้องเงินกู้ที่มีรูปแบบการจ่ายผ่านธนาคารและเป็นเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว จากนั้นจะทำการประมวลผล Generate เอกสารจ่าย-ชำระเงินกู้ เพื่อดึงเอกสารการจ่ายและชำระไปประมวลผลเข้าระบบ Payroll

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประมวลผลการจ่าย-ชำระเงินกู้เข้าระบบเงินเดือนได้ทั้งรูปแบบการจ่ายผ่านธนาคาร และ เงินสด ตามการเลือก option การ Post เอกสารที่หน้าจอบันทึกจ่ายหรือชำระเงินกู้
  • สามารถสร้าง(Generate) เลขที่เอกสารบันทึกจ่ายให้กับรายการที่จะ Post อัตโนมัติ โดยเลขที่เอกสารจะ Generate ต่อเนื่องจากเลขที่เอกสารปัจจุบันของหน้าจอบันทึกจ่ายที่ Payroll ได้
  • สามารถ Post เอกสารการจ่าย-ชำระเข้า Payroll ซ้ำได้โดยระบบจะมีการแจ้งสรุปรายละเอียดของรายการเอกสารบันทึกจ่ายที่จะมีการบันทึกซ้ำออกมาบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกต้องบันทึกซ้ำหรือไม่ต้องการบันทึกซ้ำเอกสารบันทึกจ่ายใบนั้นๆ
  • สามารถคลิกเลขที่เอกสารบันทึกจ่ายเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารบันทึกจ่ายก่อนทำการ Post ซ้ำได้
  • สามารถเลือกรายการของเอกสารที่ต้องการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนทั้งเอกสารการจ่ายและรับชำระคืนได้
 2916
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์