บันทึกยกเลิกเงินกู้

บันทึกยกเลิกเงินกู้

เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับยกเลิกเงินกู้ของพนักงานเป็นรายบุคคล สามารถระบุรายละเอียดการยกเลิก กำหนดช่วงเวลา ของการยกเลิก ประเภทการยกเลิก และยังสามารถกำหนดเงื่อนไขการยกเลิกเงินกู้ (ที่หน้าจอกำหนดรูปแบบเงินกู้) เพื่อให้มีการยกเลิกเงินกู้ได้อัตโนมัติ จากหน้าจอบันทึกการลงโทษ (ระบบ Personnel) ที่มีการบันทึกเอกสารการลงโทษ และ มีการอนุมัติเอกสาร โดยเงื่อนไขการลงโทษตรงตามเงื่อนไขการยกเลิกเงินกู้ (ที่หน้าจอกำหนดรูปแบบเงินกู้) ระบบ จะทำการ Auto Post ยกเลิกเงินกู้ให้อัตโนมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถยกเลิกเงินกู้ของพนักงานเป็นรายบุคคลได้
  • สามารถเลือกรูปแบบเงินกู้ที่ต้องการยกเลิกได้
  • สามารถยกเลิกเงินกู้แบบถาวรหรือเลือกช่วงวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุดการยกเลิกเงินกู้ได้
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขการยกเลิกเงินกู้ (ที่หน้าจอกำหนดรูปแบบเงินกู้) สำหรับการยกเลิกเงินกู้โดยอัตโนมัติได้
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขการยกเลิกเงินกู้ (ที่หน้าจอกำหนดรูปแบบเงินกู้) โดยสามารถเลือกเงื่อนไขตามความผิด และบทลงโทษได้
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขการยกเลิกเงินกู้ (ที่หน้าจอกำหนดรูปแบบเงินกู้) โดยสามารถกำหนดระยะเวลาเพื่อให้มีผลกับวันที่เริ่มต้นสิ้นสุดการยกเลิกเงินกู้ได้
  • สามารถเรียกดูประวัติการยกเลิกเงินกู้ของพนักงานแต่ละคนได้
 2562
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์