บันทึกคำร้องเงินกู้

บันทึกคำร้องเงินกู้

ใช้สำหรับบันทึกคำร้องขอรับสวัสิดิการเงินกู้รูปแบบต่างๆที่กำหนด โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการรับ-ชำระเงินกู้ได้ หลายรูปแบบ เช่น รับเต็มจำนวน, เป็นงวด (ตามที่กำหนด),เป็นเปอร์เซนต์ และกรณีเลือกรูปแบบเงินกู้ ที่มีวิธีการคำนวณ ดอกเบี้ย แบบกำหนดเอง จะสามารถคีย์ยอดดอกเบี้ยเองได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถรองรับการรับเงิน - ชำระเงินแบบเงินสด หรือผ่านธนาคารได้
  • สามารถระบุเงื่อนไขในการรับเงิน – ชำระเงิน ได้ทั้งแบบเป็นก้อน (ครั้งเดียว), เป็นงวด เป็นเปอร์เซนต์ และ เป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระ ได้
  • สามารถคำนวณจำนวนรับเงิน – ชำระเงินของแต่ละงวดตาที่กำหนดให้เป็นงวดหรือเป็นเปอร์เซนต์ หรือ เป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระได้
  • สามารถสามารถคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ได้
  • สามารถคำนวณดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้
  • สามารถดูสูตรคำนวณดอกเบี้ยแบบต่างๆได้
  • สามารถแสดงรายละเอียดงวดที่ต้องชำระและวันที่ครบกำหนดรับเงิน – ชำระเงินได้
  • สามารถคำนวณรวมเงินดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุได้
  • สามารถมีผู้ค้ำประกันได้มากกว่าหนึ่งคน ต่อหนึ่งเอกสารคำร้องเงินกู้
 2890
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์