กำหนดรูปแบบเงินกู้

กำหนดรูปแบบเงินกู้

ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบเงินกู้ วงเงินให้กู้ และเงื่อนไขต่างๆเงินกู้แต่ละรูปแบบ เช่น เงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ย เงื่อนไขการกำหนดวงเงินให้กู้พนักงาน เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลรูปแบบเงินกู้ที่ได้กำหนดไปใช้ที่หน้าจอบันทึกคำร้องเงินกู้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดวงเงินกู้ให้กับพนักงานได้
  • เมื่อบันทึกจะมีการตรวจสอบรหัสรูปแบบเงินกู้ที่กรอกจะต้องไม่ซ้ำกับรหัสเดิมที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
  • สามารถระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด ใช้รูปแบบเงินกู้ได้
  • สามารถเลือกวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ได้ทั้ง แบบกำหนดเอง หรือ แบบมีวิธีคำนวณ
  • วิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบกำหนดเอง User จะสามารถกำหนดข้อมูลได้เองที่หน้าบันทึกคำร้องเงินกู้ เช่น อัตราดอกเบี้ย
  • วิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบมีวิธีคำนวณ User สามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิธีการคำนวณเงินกู้แบบไหน ระบบจะคำนวณใหอัตโนมัติ เมื่อดึงไปใช้ที่หน้าบันทึกคำร้องเงินกู้
  • สามารถกำหนดวงเงินกู้ให้พนักงานได้เป็นรายบุคคล
  • ดอกเบี้ยแบบทบต้น สามารถกำหนดได้ว่าจะทบต้นทุก กี่ ปี กี่เดือน
 3392
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์