เมนูบันทึกจ่ายเงินกู้

เมนูบันทึกจ่ายเงินกู้

ใช้สำหรับบันทึกจ่ายเงินกู้ให้กับพนักงานที่ได้มีการบันทึกคำร้องเงินกู้ไว้และเอกสารนั้นผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งสามารถรองรับการจ่ายเงินกู้ ทั้งแบบจ่ายผ่านธนาคารและแบบจ่ายเป็นเงินสดได้ เพื่อรองรับกรณีที่บันทึกคำร้องเงินกู้กำหนดให้มีรูปแบบการชำระ “ผ่านธนาคาร”แต่บริษัทต้องการชำระเป็นเงินสด และ ยังสามารถทำการระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายในแต่ละงวดเองได้ โดยระบบจะทำการตัดยอดค้างจ่าย หรือ จ่ายเกิน ไปยังงวดถัดไปให้อัตโนมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกจ่ายเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติได้ โดยรองรับรูปแบบการจ่ายทั้งแบบ เงินสด และ ผ่านระบบ Payroll
 • ในกรณีที่พนักงานมีการกู้เงินและบริษัทได้จ่ายเงินบางงวดให้พนักงานแล้ว แต่ต่อมาพนักงาน มีสถานะ “พ้นสภาพความเป็นพนักงาน” ซึ่งบริษัทต้องการที่ระงับการจ่ายเงินกู้งวดที่เหลือ ระบบสามารถที่ปิดเอกสารจ่ายเงินกู้กรณีพ้นสภาพได้เพื่อไม่ให้เอกสารค้างอยู่ในระบบ
 • สามารถบันทึกผู้จ่ายเงินกู้ได้
 • สามารถแสดงที่มาได้ ว่า เป็นรูปแบบเงินสด หรือ ผ่านธนาคาร
 • สามารถแสดงประวัติการจ่ายเงิน – รับชำระเงินได้
 • สามารถแสดงยอดค้างจ่ายของงวดก่อนหน้าได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้าจ่ายเงินกู้น้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
 • สามารถแสดงยอดจ่ายเกินของงวดก่อนหน้าได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้าจ่ายเงินกู้มากกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
 • สามารถแสดงยอดจ่ายทั้งหมดในงวดนั้นๆได้
 • สามารถระบุยอดจ่ายจริงในงวดนี้ได้ โดยสามารถระบุจำนวนเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินคงเหลือจ่ายทั้งหมด(Adjust ยอดจ่ายได้)
 • สามารถรองรับกรณีจ่ายเงินกู้แบบโปะเงินได้
 • สามารถแสดงยอดค้างจ่ายยกไปรวมงวดถัดไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดจ่ายจริงในงวดนี้น้อยกว่ายอดจ่าย/งวดของงวดปัจจุบัน
 • สามารถระบุยอดจ่ายเกินยกไปตัดงวดถัดไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดจ่ายจริงในงวดนี้มากกว่ายอดจ่าย/งวดของงวดปัจจุบัน
 • สามารถเรียกดู รายงานการบันทึกจ่ายเงินกู้เงินกู้ได้
 3240
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์