Payroll

91 รายการ
กรณีที่มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงาน ทุกสัปดาห์มีวิธีการบันทึกอย่างไร
4265 ผู้เข้าชม
วิธีการ Copy เอกสารบันทึกการจ่ายเดิมที่เคยบันทึกไว้แล้วทำอย่างไร
4057 ผู้เข้าชม
กำหนดวิธีการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา
3903 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการทราบวิธีการคำนวณภาษีของโปรแกรม HRMi ในส่วนของเงินได้ประจำ คำนวณอย่างไร
3837 ผู้เข้าชม
วิธีการ Set ขนาด Pay Slip มีขั้นตอนดังนี้
3817 ผู้เข้าชม
กรณีที่แก้ไขบันทึกการจ่ายแบบแจกแจงแล้ว แต่โปรแกรมไม่ยอมให้ save มีวิธีแก้ไขอย่างไร
3726 ผู้เข้าชม
กรณีที่ประมวลผลรายได้แล้วไม่มีการคำนวณ ประกันสังคม ภาษี และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรทำอย่างไร
3647 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์