Payroll

91 รายการ
กรณีที่ต้องการ Import file excel การบันทึกจ่าย เข้าโปรแกรม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
5533 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อบริษัท ชั่วคราว ที่รายงาน 50 ทวิ สามารถทำได้อย่างไร
5304 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการเปลี่ยนงวดการจ่ายเงินเดือนของพนักงานเดือนละ 1 ครั้งเปลี่ยนเป็นเดือนละ 2 ครั้ง
4781 ผู้เข้าชม
กรณีมีการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ ใน Pay Slip มีการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ ในส่วนของรายการหักจะแสดงจำนวนเงินรายหักภาษีเงินได้ ตามรูปภาพ
4440 ผู้เข้าชม
วิธีการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารเอกสารบันทึกการจ่ายแบบจ่ายล่วงหน้าทำอย่างไร
4431 ผู้เข้าชม
กรณีบันทึกจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่เกษียณแต่ยังทำงานอยู่มีขั้นตอนอย่างไร
4420 ผู้เข้าชม
วิธีการ Export เอกสารบันทึกจ่ายเข้าโปรแกรม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
4383 ผู้เข้าชม
วิธีการดูตัวอย่างการคำนวณภาษีของ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
4375 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์