จะดีแค่ไหน ที่โปรแกรม HR รองรับการทำงานแบบ Multi Company

จะดีแค่ไหน ที่โปรแกรม HR รองรับการทำงานแบบ Multi Company

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรม HR ที่จะเข้ามาช่วยฝ่ายบุคคลจัดการกับปัญหาเหล่านี้ จากการที่คุณมีบริษัทหลายสาขา พนักงานมีจำนวนมาก เอกสารข้อมูลต่างๆ มีจำนวนมากเกินไป ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น จัดการเวลางานของพนักงานไม่เป็นระบบ เมื่อต้องคำนวณเงินเดือนก็เกิดความผิดพลาด ต้องคำนวณใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือข้อมูลมีจำนวนมากทำให้เก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ เอกสารหาย ตรวจสอบยาก ทำให้การบริหารงานด้าน HR ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI ของเราช่วยคุณได้

ปัญหาของงาน HR

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI คืออะไร

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI หรือ Human Resource Management Intelligence ตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ให้มากกว่า โปรแกรมเงินเดือน โดยโปรแกรมสามารถคำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ครอบคลุมทุกเรื่องงาน HR รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" บริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว 

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

Prosoft HRMI โปรแกรม HR ที่ช่วยจัดการปัญหาของงาน HR ให้หมดไป

ปัญหาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ล้วนแล้วแต่สร้างความปวดหัวให้กับเหล่า HR เป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้เราเลยขอแนะนำโปรแกรม HR อย่าง โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ที่จะเข้ามาช่วยจัดการปัญหาของงาน HR ให้หมดไป เราพร้อมช่วยเหลือองค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่าย HR ภายในองค์กรได้เห็นภาพรวมขององค์กรในปัจจุบัน และวางแผนแนวทางของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้

บริษัทมีหลายสาขา ก็สามารถใช้ Prosoft HRMI จัดการได้

เจ้าของธุรกิจและฝ่าย HR อาจจะกังวัลอยู่ไม่น้อย ถ้าหากบริษัทนั้นมีหลายสาขา กลัวว่าโปรแกรม HR จะไม่สามารถจัดการได้ หรือจะมีข้อจำกัดอื่นๆด้วยหรือเปล่า ต้องบอกเลยว่าโปรแกรม Prosoft HRMI ของเราถูกพัฒนามาเพื่อรองรับองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" ซึ่งสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว จะมีกี่สาขา พนักงานเยอะแค่ไหน ข้อมูลจัดเก็บได้ไม่เป็นระเบียบ Prosoft HRMI ก็สามารถจัดการได้ง่ายๆ อีกทั้งยังตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกองค์กร ปรับการตั้งค่าได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ ช่วยให้การทำงานของ HR ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ฟีเจอร์ Multi Company ของโปรแกรม Prosoft HRMI

 • รองรับการทำงานได้มากกว่า 1 บริษัท (Multi-Company, Branches)
 • ผู้บริหารสามารถดูภาพรวมได้ทุกบริษัทหรือแยกรายบริษัท เช่น รายงานเงินเดือนพนักงาน,กระบอกเงินเดือน,อัตราการปรับเงินเดือน
 • ผู้บริหารสามารถอนุมัติข้ามบริษัทได้ เช่น อนุมัติลา,อนุมัติทำงานล่วงเวลา(OT), อนุมัติเปลี่ยนกะ, อนุมัติแก้ไขปรับปรุงเวลา
 • HR สามารกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแบบรวมหรือแยกรายบริษัทได้
 • HR สามารถกำหนดนโนบายต่างๆ แยกตามรายบริษัทได้
 • HR สามารถใช้ข้อมูลเริ่มต้นร่วมกันทุกองค์กรหรือกำหนดเงื่อนไขเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลหน่วยงาน
 • HR สามารถเลือกได้ว่าจะทำเงินเดือนรวมหรือแยกรายบริษัทได้
 • HR สามารถประมวลผลการทำงานหรือประมวลผลเงินเดือนแยกตามรายบริษัทได้
โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI รองรับการทำงานแบบ Multi company
โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI รองรับการทำงานแบบ Multi Branch

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

นอกจากนี้ Prosoft HRMI ยังมีระบบอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ทั้งการคำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม โดยสามารถแยกระบบต่างๆ ได้ดังนี้

 • Organization : จัดการโครงสร้างองค์กร และข้อกำหนดองค์กร
 • Personnel : บันทึกข้อมูลส่วนตัวพนักงานอย่างรอบด้านโดยสามารถ Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ง่าย
 • Time Attendance : บันทึกตารางงานเข้า-ออกของพนักงาน สามารถกำหนดเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าโอที และรองรับการทำงานแบบ Flexible Time
 • Payroll : คำนวณเงินเดือน/ค่าแรง (พนักงานรายเดือน, รายวัน, รายเหมา) กำหนดงวดการจ่ายได้หลายงวด รองรับกฎระเบียบของรัฐบาล, สามารถนำส่งภาษีออนไลน์ได้ และออกสลิปเงินเดือน (Pay Slip) หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.91 , 50 ทวิ ฯลฯ สามารถยื่นกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม, กองทุนทดแทนและกรมแรงงาน
 • Approve Center : ระบบอนุมัติเอกสาร สามารถตั้งระดับขั้นการอนุมัติเอกสารได้ ระบบมี e-mail แจ้งเตือน
 • Welfare & Loan : รูปแบบสวัสดิการหลากหลาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียน, กองทุน ฯลฯ สามารถสร้างกำหนดเงื่อนไขได้เองตามความต้องการ
 • Training : ระบบพัฒนาและฝึกอบรม สามารถกำหนดหลักสูตร วางแผนการอบรมรายปี และสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมนั้นได้
 • Recruitment : ระบบสรรหาบุคลากร สามารถยื่นใบสมัครได้ง่ายผ่านระบบ สามารถนัดสอบ นัดสัมภาษณ์ และ Post ข้อมูลไปยังระบบ Personnel
 • Employee Self Service (ESS) : ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ฟังก์ชันครบ ใช้งานง่าย สามารถจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างสะดวก รวดเร็วรองรับการทำงานร่วมกับระบบ HRMI แบบ Real Time ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser)
 • HCM : ระบบบริหารทุนมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช้งานง่ายผ่าน smart phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่
สรุป

เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริหาร โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI พัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า "ทำอย่างไรให้ HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การลงทุนด้านซอฟต์แวร์ที่คุ้มค่า" เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การประมวลผลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของ User Interface ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวก และสวยงาม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI เป็นโปรแกรม HR ที่มีประสิทธิภาพในทำงานของแผนก HR ได้อย่างแท้จริง

หากคุณสนใจโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI หรือสนใจสมัครใช้งาน Demo สามารถลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prosofthrmi.com


ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงาน HR ได้ที่
บทความ: www.prosofthrmi.com
 1154
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Background Checks คือการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด ครอบคลุมทั้งด้านข้อมูลส่วนตัว, ประวัติอาชญากรรม, ภาวะทางการเงิน, การศึกษา ตลอดจนบริบทอื่น ๆ ที่ส่งผลกับตำแหน่งที่สมัครเข้ามา
สวัสดิการที่องค์กรมอบให้แก่พนักงาน กับ สวัสดิการที่พนักงานต้องการ นั้น บางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ตรงกัน ส่วนบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ต่างความเห็นกัน ในเรื่องนี้จากทาง Jobthai (jobthai.com) เคยทำบทความนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นจากคนทำงานทั่วประเทศในประเด็นที่ว่า “สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร” ซึ่งเป็นการทำผลสำรวจจากคนทำงานที่เป็นพนักงานทั่วไปจำนวน 7,420 คน ทั่วประเทศ โดยมีผลการสำรวจออกมาดังนี้
เคยได้ยินคำว่า Flexible Time กันอยู่บ่อย ๆ ว่าแต่เอ๊ะ มันคืออะไร ??
AQ หรือ Adversity Quotient คือความฉลาดในการรับมือกับปัญหา ทั้งสภาพกาย และจิตใจ ถูกบัญญัติขึ้นโดยพอล สโตลทซ์ (Paul Stoltz) เมื่อปี 1997 ว่า เป็นวิธีการประเมินความสามารถของแต่ละคนในการรับมือ และตอบสนองต่อความทุกข์ยาก โดยสถาบันชั้นนำอย่างฮาร์วาร์ด (Harvard), สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT) และคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon) ต่างก็ใช้ AQ เป็น ‘Golden Standard’ เพื่อประเมินว่า คนนั้นๆ จัดการกับความท้าทายอย่างไรด้วยกันทั้งสิ้น และยังค้นพบอีกด้วยว่า AQ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ ‘การเป็นผู้นำที่ดี’
การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) หรือ การวางแผนกำลังคน คือ กระบวนการในการคาดการณ์ หรือการวิเคราะห์ จำนวนความต้องการกำลังคนขององค์กร ประเภทพนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมที่จะมาปฏิบัติงานให้พอเพียงกับการเปลี่ยนแปลง การขยายตัว หรือลดขนาดองค์กร เพื่อความเหมาะสมของขนาดองค์กร ตามความต้องการของธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กำหนดไว้
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "Face recognition" หรือ ระบบจดจำใบหน้า อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการนำไปใช้กับซอฟต์แวร์ในระบบ HR ในการสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า-ออกงานที่ออฟฟิศ เพื่อบันทึกประวัติการทำงานของพนักงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คำนวณเงินเดือน รวมไปถึงการประเมินต่างๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์