จะดีแค่ไหน ที่โปรแกรม HR รองรับการทำงานแบบ Multi Company

จะดีแค่ไหน ที่โปรแกรม HR รองรับการทำงานแบบ Multi Company

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรม HR ที่จะเข้ามาช่วยฝ่ายบุคคลจัดการกับปัญหาเหล่านี้ จากการที่คุณมีบริษัทหลายสาขา พนักงานมีจำนวนมาก เอกสารข้อมูลต่างๆ มีจำนวนมากเกินไป ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น จัดการเวลางานของพนักงานไม่เป็นระบบ เมื่อต้องคำนวณเงินเดือนก็เกิดความผิดพลาด ต้องคำนวณใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือข้อมูลมีจำนวนมากทำให้เก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ เอกสารหาย ตรวจสอบยาก ทำให้การบริหารงานด้าน HR ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI ของเราช่วยคุณได้

ปัญหาของงาน HR

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI คืออะไร

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI หรือ Human Resource Management Intelligence ตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ให้มากกว่า โปรแกรมเงินเดือน โดยโปรแกรมสามารถคำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ครอบคลุมทุกเรื่องงาน HR รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" บริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว 

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

Prosoft HRMI โปรแกรม HR ที่ช่วยจัดการปัญหาของงาน HR ให้หมดไป

ปัญหาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ล้วนแล้วแต่สร้างความปวดหัวให้กับเหล่า HR เป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้เราเลยขอแนะนำโปรแกรม HR อย่าง โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ที่จะเข้ามาช่วยจัดการปัญหาของงาน HR ให้หมดไป เราพร้อมช่วยเหลือองค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่าย HR ภายในองค์กรได้เห็นภาพรวมขององค์กรในปัจจุบัน และวางแผนแนวทางของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้

บริษัทมีหลายสาขา ก็สามารถใช้ Prosoft HRMI จัดการได้

เจ้าของธุรกิจและฝ่าย HR อาจจะกังวัลอยู่ไม่น้อย ถ้าหากบริษัทนั้นมีหลายสาขา กลัวว่าโปรแกรม HR จะไม่สามารถจัดการได้ หรือจะมีข้อจำกัดอื่นๆด้วยหรือเปล่า ต้องบอกเลยว่าโปรแกรม Prosoft HRMI ของเราถูกพัฒนามาเพื่อรองรับองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" ซึ่งสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว จะมีกี่สาขา พนักงานเยอะแค่ไหน ข้อมูลจัดเก็บได้ไม่เป็นระเบียบ Prosoft HRMI ก็สามารถจัดการได้ง่ายๆ อีกทั้งยังตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกองค์กร ปรับการตั้งค่าได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ ช่วยให้การทำงานของ HR ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ฟีเจอร์ Multi Company ของโปรแกรม Prosoft HRMI

 • รองรับการทำงานได้มากกว่า 1 บริษัท (Multi-Company, Branches)
 • ผู้บริหารสามารถดูภาพรวมได้ทุกบริษัทหรือแยกรายบริษัท เช่น รายงานเงินเดือนพนักงาน,กระบอกเงินเดือน,อัตราการปรับเงินเดือน
 • ผู้บริหารสามารถอนุมัติข้ามบริษัทได้ เช่น อนุมัติลา,อนุมัติทำงานล่วงเวลา(OT), อนุมัติเปลี่ยนกะ, อนุมัติแก้ไขปรับปรุงเวลา
 • HR สามารกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแบบรวมหรือแยกรายบริษัทได้
 • HR สามารถกำหนดนโนบายต่างๆ แยกตามรายบริษัทได้
 • HR สามารถใช้ข้อมูลเริ่มต้นร่วมกันทุกองค์กรหรือกำหนดเงื่อนไขเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลหน่วยงาน
 • HR สามารถเลือกได้ว่าจะทำเงินเดือนรวมหรือแยกรายบริษัทได้
 • HR สามารถประมวลผลการทำงานหรือประมวลผลเงินเดือนแยกตามรายบริษัทได้
โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI รองรับการทำงานแบบ Multi company
โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI รองรับการทำงานแบบ Multi Branch

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

นอกจากนี้ Prosoft HRMI ยังมีระบบอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ทั้งการคำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม โดยสามารถแยกระบบต่างๆ ได้ดังนี้

 • Organization : จัดการโครงสร้างองค์กร และข้อกำหนดองค์กร
 • Personnel : บันทึกข้อมูลส่วนตัวพนักงานอย่างรอบด้านโดยสามารถ Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ง่าย
 • Time Attendance : บันทึกตารางงานเข้า-ออกของพนักงาน สามารถกำหนดเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าโอที และรองรับการทำงานแบบ Flexible Time
 • Payroll : คำนวณเงินเดือน/ค่าแรง (พนักงานรายเดือน, รายวัน, รายเหมา) กำหนดงวดการจ่ายได้หลายงวด รองรับกฎระเบียบของรัฐบาล, สามารถนำส่งภาษีออนไลน์ได้ และออกสลิปเงินเดือน (Pay Slip) หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.91 , 50 ทวิ ฯลฯ สามารถยื่นกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม, กองทุนทดแทนและกรมแรงงาน
 • Approve Center : ระบบอนุมัติเอกสาร สามารถตั้งระดับขั้นการอนุมัติเอกสารได้ ระบบมี e-mail แจ้งเตือน
 • Welfare & Loan : รูปแบบสวัสดิการหลากหลาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียน, กองทุน ฯลฯ สามารถสร้างกำหนดเงื่อนไขได้เองตามความต้องการ
 • Training : ระบบพัฒนาและฝึกอบรม สามารถกำหนดหลักสูตร วางแผนการอบรมรายปี และสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมนั้นได้
 • Recruitment : ระบบสรรหาบุคลากร สามารถยื่นใบสมัครได้ง่ายผ่านระบบ สามารถนัดสอบ นัดสัมภาษณ์ และ Post ข้อมูลไปยังระบบ Personnel
 • Employee Self Service (ESS) : ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ฟังก์ชันครบ ใช้งานง่าย สามารถจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างสะดวก รวดเร็วรองรับการทำงานร่วมกับระบบ HRMI แบบ Real Time ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser)
 • HCM : ระบบบริหารทุนมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช้งานง่ายผ่าน smart phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่
สรุป

เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริหาร โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI พัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า "ทำอย่างไรให้ HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การลงทุนด้านซอฟต์แวร์ที่คุ้มค่า" เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การประมวลผลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของ User Interface ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวก และสวยงาม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI เป็นโปรแกรม HR ที่มีประสิทธิภาพในทำงานของแผนก HR ได้อย่างแท้จริง

หากคุณสนใจโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI หรือสนใจสมัครใช้งาน Demo สามารถลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prosofthrmi.com


ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงาน HR ได้ที่
บทความ: www.prosofthrmi.com
 349
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "Face recognition" หรือ ระบบจดจำใบหน้า อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการนำไปใช้กับซอฟต์แวร์ในระบบ HR ในการสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า-ออกงานที่ออฟฟิศ เพื่อบันทึกประวัติการทำงานของพนักงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คำนวณเงินเดือน รวมไปถึงการประเมินต่างๆ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร เป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นเองฐานภาษีของภาษีนี้ รียกว่า เงินได้สุทธิ ซึ่งคำนวณได้จากการนำเงินได้พึงประเมินตลอดทั้งปี ภาษี (ปฏิทิน) ไปหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่กฎหมายให้หัก เมื่อได้จำนวนเงินได้สุทธิเท่าใดแล้ว จึงคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิตามอัตราและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ถ้ามีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่มีเงินได้สุทธิเหลือ ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายเป็นอย่างอื่นสำหรับวิธีการเสียภาชี โดยทั่วไปกฎหมายให้ผู้มีเงินได้ในปีภา (ปีปฏิทิน) ที่ถ่วงมาแล้ว มีหน้าที่ขึ้นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมประเมินตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นที่กฎหมายกำหนด ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดจากปีที่มีเงินได้(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี) นอกจากผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นราชปีแล้ว บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องหักภาษีก่อนถึงกำหนดเวลาด้วยลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพกำไรที่มีคุณภาพควรพิจารณาว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้
เชื่อว่าหนึ่งในความฝันหรือเป้าหมายของคนทำงานประจำหรือคนทำงานออฟฟิศ คือการ เปิดบริษัท ของตัวเอง ยิ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และความรู้มาแล้วชั่วระยะเวลาหนึ่ง ย่อมอยากนำไปใช้กับสิ่งที่เป็นของตัวเอง ลงทุนลงแรงเอง แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเปิดบริษัท มีหลายเรื่องให้ต้องพิจารณาเลย 10 ข้อน่ารู้ก่อนตัดสินใจเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง มีอะไรบ้าง ไปหาคำตอบกัน
กองทุนฌาปนกิจ คือ กองทุนช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต ต้องบอกว่าแต่ละองค์กร จะมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือ รวมไปถึงจำนวนเงินช่วยเหลือ และรูปแบบของกองทุนที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งขนาดขององค์กร รูปแบบของธุรกิจ รูปแบบของงาน หากเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงตามไปด้วย โดยหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะมีรูปแบบของ กองทุนฌาปนกิจ ในรูปแบบกองทุน หรือรูปแบบสหกรณ์ ขณะที่องค์กรขนาดเล็กอาจจะเป็นในรูปแบบของเงินสนับสนุน ช่วยเหลือครอบครัว
“ลาออก” เป็นหนึ่งสิ่งที่เชื่อได้ว่าต้องเคยเกิดขึ้นในชีวิตของคนแทบทุกคน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่าอยากเปลี่ยนงาน หรือจะเกษียณก็ตาม นอกจากการวางแผนหางานใหม่ การทำเรื่องลาออกกับบริษัท จัดการเอกสารต่าง ๆ การวางแผนการเงินก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่หลายคนให้ความสำคัญ แต่อาจจะมีเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่หลายคนมองข้ามในช่วงลาออก นั่นก็คือการจัดการเงินที่อยู่ใน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”
นับว่าเป็นบทลงโทษที่ยอดฮิตที่นายจ้างมักจะลงโทษลูกจ้างนอกเหนือไปจากการเลิกจ้าง คือ การหักเงินค่าจ้าง และ การพักงาน โดยจะขอทำการกล่าวถึง “การพักงาน” 
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์