10 อาชีพ ไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 (5,000 บาท)

10 อาชีพ ไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 (5,000 บาท)

10 อาชีพ ไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 (5,000 บาท)โฆษกกระทรวงการคลัง กาง 10 กลุ่ม-อาชีพ อดรับเงิน 5,000 บาท จากการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แต่แรก พร้อมระบุ นิสิตนักศึกษา-เกษตรกร ได้รับการเยียวยาของรัฐแล้ว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวในรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ ถึงผู้ที่ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่า ในวันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป จะเริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งคอนเฟิร์มผู้ที่ผ่านเกณฑ์ราว 1.6 ล้านคน จากนั้นจะทยอยโอนเงินให้ตามที่ผู้ผ่านเกณฑ์ได้ระบุช่องทางการรับเงินไว้ตอนลงทะเบียน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน คลังเตรียมโอนเงิน 5,000 บาท ล็อตแรกให้คนผ่านเกณฑ์ 1.6 ล้านคน
นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า สำหรับกลุ่มคนที่หมดสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ถูกแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้

1.อายุต่ำกว่า 18 ปี : ยังไม่อยู่ในวัยทำงานไม่ใช่แรงงาน
2.คนที่ว่างงานอยู่แล้ว : ไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระที่เดือนร้อนจาก โควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน หรือสถานประกอบการถูกปิด
3.ผู้รับบำนาญ : ยังได้รับการดูแลจากรัฐอย่างสม่ำเสมอ
4.ข้าราชการ : ยังมีงานทำ และได้รับเงินเดือนปกติ
5.ผู้ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกันสังคม
6.นักเรียน/นักศึกษา : เรียนหนังสือเป็นหลัก ไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระ หากมีหนี้ กยศ. จะได้รับการหักหนี้หลายล้านคน
7.เกษตรกร : รัฐหารือให้ความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ โควิด-19 ระยะที่ 3 อยู่แล้ว
8.ผู้ค้าขายออนไลน์ : การขนส่งยังดำเนินไปได้ แม้ยอดขายตกก็ถือว่าเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
9.คนงานก่อสร้าง : เป็นกลุ่มอาชีพที่ยังดำเนินต่อไปได้ การก่อสร้างยังไม่ถูกระงับ
10.โปรแกรมเมอร์ : อาชีพนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานที่ใดก็ได้ ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่หลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้แต่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้เช่นกัน

แหล่งที่มา : www.sanook.com/money/750567/


ProsoftHRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
โปรแกรมเงินเดือน

 46
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์