ทำไมปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรถึงแก้ไขไม่ได้สักที

ทำไมปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรถึงแก้ไขไม่ได้สักทีปัญหาเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้างเงินเดือน การประเมินผลงาน ฯลฯ ผู้บริหารขององค์กรต่างก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการว่าจ้างผู้จัดการฝ่ายบุคคลเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป แต่สุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านี้ก็ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้เลย เพราะอะไรลองมาดูกันครับ

• ปัญหาในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ฝ่ายบุคคลจะทำหน้าที่ในการวางระบบการสรรหา และทำการคัดเลือกในเบื้องต้นให้ก่อน ก่อนที่จะส่งไปให้ผู้จัดการตามสายงานทำการคัดเลือกต่อว่าจะเลือกใครเข้ามาทำงาน ถ้าเขาดำเนินการตามระบบที่เราวางไว้ปัญหาก็ไม่เกิดครับ ก็น่าจะได้คนที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน แต่ถ้าเขาไม่ทำตามระบบล่ะครับ เช่น มีระบบเด็กเส้น เด็กฝาก หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการรับพนักงานเข้ามาทำงาน แบบนี้ระบบการรับคนก็จะเสียทันที ยิ่งไปกว่านั้น คนกลุ่มนี้ที่รับเข้ามานั้นก็มักจะเป็นกลุ่มพนักงานที่สร้างปัญหาต่างๆ ตามมากับองค์กร (ส่วนน้อยมากๆ ครับ ที่ไม่มีปัญหา) หรือในบางครั้งผู้จัดการสายงานก็ไม่เคยบอกเลยว่า ต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติอะไร อย่างไร แค่บอกเพียงว่า หาคนมาให้หน่อย แล้วก็ให้ฝ่ายบุคคลไปหามา พอฝ่ายบุคคลถามว่า แล้วคุณสมบัติที่ต้องการมีอะไรบ้าง ก็ตอบกลับมากว่า “ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลไม่ใช่หรือ” พอฝ่ายบุคคลตัดสินใจหามาให้ ผู้จัดการฝ่ายก็บอกว่า “หาคนอะไรมาไม่ได้เรื่องเลย” แล้วปัญหาจะจบได้อย่างไร

• ปัญหาเรื่องของการพัฒนาคน หลายๆ องค์กรมักจะมองและสรุปว่า ฝ่ายบุคคลนี่แหละที่จะต้องรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาพนักงาน หัวหน้างานหรือผู้จัดการไม่ได้มีหน้าที่ในการพัฒนาพนักงาน หน้าที่นี้เป็นของฝ่ายบุคคล ผมถามว่า ฝ่ายบุคคลนั้นรู้จักลูกน้องของท่านดีขนาดที่จะวางแผนพัฒนากันได้เป็นคนๆ เลยหรือครับ จริงๆ แล้วฝ่ายบุคคลไม่ได้รู้จักพนักงานดีเท่ากับหัวหน้างานที่ดูแล และเห็นผลงานของพนักงานตนเองตลอดนะครับ ดังนั้นระบบการพัฒนาคนที่ดีนั้น จะต้องเริ่มจากหัวหน้างาน และผู้จัดการจะต้องตระหนัก และสามารถบอกได้ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานที่ตนดูแลนั้นมีอะไรบ้าง จากนั้นฝ่ายบุคคลก็จะนำเอาข้อมูลนั้นไปดำเนินการวางแผนการพัฒนาพนักงานต่อไป

• ปัญหาเรื่องของการประเมินผลงาน หลายๆ องค์กรมองว่าฝ่ายบุคคลจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาในการประเมินผลงานให้ได้ โดยการไปออกแบบใบประเมินใหม่ ออกแบบวิธีการกำหนดตัวชี้วัดใหม่ และทำระบบการประเมินให้ชัดเจน ผมถามต่อว่า ทำมาแล้วใครล่ะครับที่ต้องใช้ต่อ คำตอบก็คือ ผู้จัดการสายงานที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานลูกน้องอยู่ดีครับ บุคคลแก้ไขให้ตาย แต่ถ้าผู้จัดการสายงานไม่ยอมรับ หรือไม่สนใจ และยังคงไม่ยอมให้ความร่วมมือ สุดท้ายปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงวนเวียนเป็นปัญหาซ้ำซากขององค์กรอยู่ดีครับ

• ปัญหาเรื่องการบริหารค่าจ้างเงินเดือน หลายองค์กรพยายามแก้ไขปัญหาการบริหารค่าจ้างเงินเดือนโดยการให้ฝ่ายบุคคลไปกำหนด โครงสร้างเงินเดือนมา เพื่อที่จะให้เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนสามารถแข่งขันกับตลาดได้มากขึ้น พอทำโครงสร้างเงินเดือนเสร็จ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ก็ไม่เคยคิดที่จะเอาไปใช้เลย ยิ่งไปกว่านั้นยังไปกำหนดเงินเดือนให้กับผู้สมัครด้วยตนเอง โดยไม่เคยแจ้ง หรือหารือกับฝ่ายบุคคลว่าเงินเดือนที่ผู้สมัครเขาขอมานั้น เราสามารถให้ได้หรือไม่ และสอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนหรือไม่ สุดท้าย ปัญหาของการบริหารเงินเดือนก็เกิดขึ้นอยู่ดี

สังเกตมั้ยครับว่าปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นฝ่ายบุคคลเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลถ้าจะสามารถแก้ไขได้ลุล่วงด้วยดี จะต้องอาศัยผู้จัดการสายงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย เพราะจริงๆ แล้วผู้จัดการตามสายงานต่างหากที่เป็นผู้ที่ใช้ พัฒนา ประเมินผลงานพนักงานที่อยู่ในการดูแลของตน ไม่ใช่ฝ่ายบุคคล

ดังนั้นถ้าบริษัทของท่านต้องการวางระบบ หรือแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากผู้จัดการสายงานต่างๆ ในการเป็นผู้ใช้งานระบบ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าได้รับการสนับสนุนจาก CEO ของบริษัทด้วยแล้ว ปัญหาต่างๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะแก้ไขไปได้อย่างรวดเร็วและได้ผลครับบทความโดย : คุณประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 14513
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์