หัวหน้าควรบริหารลูกน้องแต่ละแบบอย่างไร?

หัวหน้าควรบริหารลูกน้องแต่ละแบบอย่างไร?


Situational Leadership Theory (SLT) 
เป็นทฤษฎีที่พูดถึงการสร้างประสิทธิภาพการทำงานผ่านการปรับตัวของผู้นำในองค์กรผ่านสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดย SLT ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเราแบ่งประเภทของลูกน้องอย่างง่ายๆ ได้เป็น 4 ประเภทตามความสามารถว่าจะทำได้งานที่รับผิดชอบได้หรือไม่ และมีความตั้งใจที่จะทำหรือเปล่า ซึ่งหัวหน้านั้นมี 4 วิธีในการบริหารลูกน้อง ดังนี้

1.Delegating
ควรใช้กับ Talent ที่มีทั้งความสามารถและความตั้งใจในการทำงาน ซึ่งสิ่งที่ Talent ต้องการมีแค่ 2 อย่าง คือ Freedom & Responsibility ตามการบริหารงานแบบ Netflix ที่มุ่งเน้นการมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับพนักงาน และลดกระบวนการทำงานเพื่อให้ Talent ทำงานได้อย่างลื่นไหล

2. Supporting
ควรใช้กับลูกน้องที่มีความตั้งใจ แต่มีงานที่ยากกว่าความสามารถ วิธีนี้หัวหน้าควรติดตามความก้าวหน้าของงานกับลูกน้องอยู่เสมอ และคอยช่วยสนับสนุนในส่วนที่คิดว่าเป็นงานที่ยากสำหรับลูกน้อง

3. Coaching
ควรใช้กับลูกน้องที่มีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำ แต่ขาดความตั้งใจ วิธีนี้จะเน้นการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วความตั้งใจจะเกิดจากการเห็นคุณค่าในงานที่ทำ

4. Directing
วิธีสุดคลาสิกที่ไว้ใช้กับลูกน้องที่ทั้งขาดความตั้งใจ และไม่มีความสามารถพอในงานที่ทำ วิธีนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นการ “สั่งว่าควรทำอะไร และบอกให้ทราบอย่างชัดเจนเลยว่าควรทำอะไรที่มา : https://resubae.com/
 96
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์