ทำยังไงดี เลยกำหนดทำเอกสารพนักงานครบทดลองงาน

ทำยังไงดี เลยกำหนดทำเอกสารพนักงานครบทดลองงาน
ในการทำงานของบริษัททั่วไปต้องมีการทดลองงาน ส่วนของจำนวนวันก็ตามข้อกำหนดของแต่ละองค์กร 90 วัน 119 วัน เป็นต้น เมื่อครบตามวันที่ครบทดลองงาน พนักงานที่ทดลองงานต้องการการประเมินผล ซึ่งบ่อยครั้งการครบทดลองงานก็เลยกำหนดไป ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่นไม่มีการแจ้งเตือนครบทดลองงาน ติดงานอื่นที่สำคัญ เป็นต้น

โปรแกรม HRMi > ระบบ Organization สามารถกำหนดเรื่องของการแจ้งเตือนครบทดลองงาน โดยระบบสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าตามที่เรากำหนดได้ เช่น แจ้งเตือนล่วงหน้า 10 วัน เตือนซ้ำ 10 ทุกๆวัน  - เมื่อเข้าโปรแกรม ระบบจะทำการแจ้งเตือนดังรูปบทความโดย : คุณชลธิชา ฐานบัณฑิต
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2244
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์