ทำไงดี ผู้บริหารอยากรู้อัตรากำลังคนในองค์กร ??

ทำไงดี ผู้บริหารอยากรู้อัตรากำลังคนในองค์กร ??
กำลังคน คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารทุกคนคงอยากรู้เกี่ยวกับอัตรากำลังคน ภายในองค์กรว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้ว แต่ละตำแหน่งมีกำลังคนเท่าไหร่ ในองค์กร มีหน่วยงานอะไรบ้างที่ยังขาดบุคลากรหรือกำลังคน เมื่อรู้สถิติหรือัตราเหล่านี้แล้วจะได้รับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมในตำแหน่งหรือหน่วยงานนั้นๆเพื่อให้การทำงานไม่สะดุด ชะงักเพราะกำลังคนไม่เพียงพอต่องาน แต่จะให้มานั่งดูรายงานหรือตัวหนังสือเยอะๆ สถิติต่างๆๆเอกสารประกอบเยอะๆ คงจะลายตาและเสียเวลาในจุดๆนี้ค่อนข้างเยอะ จึงน่าจะมีโปรแกรมที่สามารถบอกสถิติในเรื่องนี้ได้และมีรูปภาพหรือกราฟที่สามารถดูได้ง่ายสวยงาม และได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการได้
โปรแกรม Prosoft Hrmi มีระบบ DashBoard < อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน > ที่สามารถระบุอัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงานโดยจะอ้างอิงจากข้อมูลที่เรากรอกไว้ในตัวโปรแกรมได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งจะแสดงข้อมูล เป็นกราฟให้ดูและสีสันสวยงามไม่ลายตาและยังได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนบทความโดย : คุณนฤปกานต์ รุ่งเรือง
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 1946
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์