• หน้าแรก

  • News

  • HR Articles

  • HRMI Tips

  • ทำอย่างไรดี ผู้บริหารอยากดูข้อมูลพนักงานเข้าใหม่-ลาออกแบบเป็นกราฟสรุป

ทำอย่างไรดี ผู้บริหารอยากดูข้อมูลพนักงานเข้าใหม่-ลาออกแบบเป็นกราฟสรุป

  • หน้าแรก

  • News

  • HR Articles

  • HRMI Tips

  • ทำอย่างไรดี ผู้บริหารอยากดูข้อมูลพนักงานเข้าใหม่-ลาออกแบบเป็นกราฟสรุป

ทำอย่างไรดี ผู้บริหารอยากดูข้อมูลพนักงานเข้าใหม่-ลาออกแบบเป็นกราฟสรุป
ในการทำงานบ้างครั้ง หรือในหลายๆครั้งทางผู้บริหารอยากดูข้อมูลพนักงานเข้าใหม่-ลาออกในแต่ละเดือน ในรูปแบบของกราฟ ของ Dashboard แต่ในการเก็บข้อมูลแบบเดิมๆ มักจะเก็บนรูปแบบเอกสาร กว่าจะค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายในแต่ละที่ แต่ละตู่เอกสาร กว่าจะนำมารวมเป็ยข้อมูล จากนั้นจึงจะนำมาเข้าสูตร และแปลงออกมาเป็นข้อมูลตามที่ผู้บริหารต้องการ กว่าจะได้ออกมาก็ใช้เวลาพอสมควร
 โปรแกรม HRMi > ระบบ Dashboard >สถิติพนักงานเข้าใหม่ – ลาออกขององค์กร เพียงคลิกที่ชื่อเมนูจากนั้นเลือกช่วงและรูปแบบที่ต้องการเท่านั้น ก็จะได้สิ่งที่ผู้บริหารต้องการ โดยใช้เวลาอันน้อยนิด

บทความโดย : คุณชลธิชา ฐานบัณฑิต
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2839
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์