ตัวช่วยในการเก็บประวัติการยืมทรัพย์สินของบริษัท

ตัวช่วยในการเก็บประวัติการยืมทรัพย์สินของบริษัทบางบริษัทอาจเกิดปัญหาในเรื่องการเก็บประวัติการครอบครองทรัพย์สินของบริษัทที่นำไปใช้งานเพราะบางครั้งถ้าพนักงานที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บประวัติลาออกกะทันหัน แล้วไม่ได้มีการมอบหมายงานต่อ ก็จะเป็นเรื่องยากที่เราจะทราบว่าพนักงานคนไหนครอบครองทรัพย์สินอะไรอยู่บ้าง และถ้าพนักงานลาออกแต่ยังไม่ได้คืนทรัพย์สินถ้าไม่มีตัวช่วยในเรื่องการเตือนก็อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ง่าย

ซึ่งโปรแกรม HRMi มีระบบ Welfare ที่มีเมนูที่ใช้เก็บประวัติการเบิกทรัพย์สินและการคืนทรัพย์สิน ซึ่งจะทำให้เราทราบความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินว่า ตอนนี้ใครครอบครองทรัพย์สินอยู่บ้าง และยังมี Massage ช่วยเตือนในกรณีที่มีพนักงานลาออกแต่ยังไม่คืนทรัพย์สินด้วย ซึ่งการทำงานในระบบ Welfare มีขั้นตอนการกำหนดค่าที่ไม่ยุ่งยาก โดยมีขั้นตอนการบันทึก ดังนี้

1. เริ่มจากการกำหนด Product ทั้งหมดที่บริษัทมีซึ่งสามารถกำหนดได้ไม่จำกัด Setup > กำหนด Product


2. กำหนดรายละเอียดของแต่ละ Product ว่ามีรายละเอียดหรือมีรุ่นอะไรบ้างที่ Setup > กำหนด Item


3. ทำการบันทึกรายการทรัพย์สินโดยลงทะเบียนให้กับทรัพย์สินแต่ละชิ้นโดยเข้ามาที่ Welfare > บันทึกรายการทรัพย์สิน


4. เมื่อมีพนักงานที่ต้องการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้งานก็เข้ามาบันทึก Welfare > บันทึกเบิกทรัพย์สิน


5. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็นำทรัพย์สินมาคืนในระบบที่ Welfare > บันทึกคืนทรัพย์สิน


6. ถ้าในกรณีที่พนักงานลาออกแต่ยังคืนทรัพย์สินไม่ครบโปรแกรมจะมี massage ขึ้นมาแจ้งเตือนตอนบันทึกพ้นสภาพ


7. สามารถดู Report ความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินได้ว่าเคยมีใครนำทรัพย์สินชิ้นนี้ไปใช้งานแล้วบ้าง


เมื่อนำโปรแกรม HRMi มาใช้จะสามารถช่วยในการเก็บประวัติทรัพย์สินช่วยในการตรวจสอบการครอบครองทรัพย์สิน การเบิกการคืนทรัพย์สินและการแจ้งเตือนกรณีที่มีพนักงานลาออกแต่ยังไม่คืนทรัพย์สิน
บทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2914
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์