หลักฐานการสมัครต่างๆ ของพนักงาน จะเก็บที่ไหนดี ??

หลักฐานการสมัครต่างๆ ของพนักงาน จะเก็บที่ไหนดี ??การเข้าทำงานในองค์กร ส่วนงานบุคคลต้องเก็บหลักฐานการสมัคร ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษาต่างๆ เมื่อนานๆหลายปีเข้า พนักงานเข้า ออก องค์กรค่อนข้างเยอะ เอกสารต่างๆที่เก็บไว้ก็ทยอยมากขึ้นตามไปด้วย เสียทั้งเวลาในการค้นหา เสียทั้งสถานที่จัดเก็บ

โปรแกรม HRMi ระบบ Personnel > บันทึกข้อมูลพนักงาน สามารถนำไฟล์ต่างๆตามแนบเก็บไว้ได้ ง่ายต่อการค้นหาและไม่เปลืองสถานที่ในองค์กร


บทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 1462
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์