พนักงานลาออกไปแล้ว แต่ยังไม่คืนทรัพย์สินของบริษัท

พนักงานลาออกไปแล้ว แต่ยังไม่คืนทรัพย์สินของบริษัทการเข้า-ออก องค์กรนั้นเป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นของแต่ละองค์กร ซึ่งการเข้าเริ่มใหม่นั้นพนักงานต้องมีการยืมทรัพย์สินของบริษัท เพื่อใช้สำหรับการทำงาน การยืมทรัพย์สินของบริษัทต้องมีการบันทึกว่าพนักงานคนใดยืมทรัพย์สินอะไรขององค์กรไปบ้าง

เมื่อพนักงานลาออกก็ถึงคราวที่ยุ่งยาก เสียเวลาในค้นหาข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ พนักงานคนนี้ยืมสินทรัพย์ใดไปบ้าง ถ้าหาเอกสารพบก็โชคดี แล้วถ้าในกรณีที่ไม่พบ ก็จะเกิดความยุ่งยากขึ้นไปอีก รวมทั้งพนักงานที่ตั้งใจจะละเลยการคืนทรัพย์สินแล้วด้วย ดังนั้นควรมองหาที่จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญนี้ไว้ ที่ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงเตือนเมื่อลืมว่าพนักงานคนนี้ยืมทรัพย์ใดขององค์กรไป

ที่โปรแกรม HRMi ระบบ Welfare > บันทึกเบิกทรัพย์สิน และบันทึกคืนทรัพย์สิน ที่สามารถบันทึกว่าพนักงานคนใดยืม คืนทรัพย์สินอะไรขององค์กรบ้าง

- พนักงานคนใดเบิกทรัพย์สิน อะไรไปใช้


- พนักงานคนใดคืนสินทรัพย์ขององค์กร สภาพการใช้งานเป็นอย่างไร ก็สามารถระบุได้


- เมื่อบันทึกพนักงานลาออก จะแจ้งเตือนหากพนักงานคนนั้นคืนทรัพย์สินไม่ครบ


บทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 3635
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์