ก่อนจ้างงานควรคิดถึงอะไรบ้าง

ก่อนจ้างงานควรคิดถึงอะไรบ้าง


 

1. ทำไมต้องจ้างพนักงานในตำแหน่งนี้

• เพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานว่างเนื่องจากพนักงานลาออก หรือได้เลื่อนตำแหน่ง

• เพื่อขยายธุรกิจในปัจจุบัน หรือรองรับอนาคต

• เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วยทักษะใหม่ ๆ จากพนักงานใหม่

• ดึงตัวคนเก่งจากคู่แข่ง

• ฯลฯ

2. จัดลำดับความจำเป็นของการรับสมัครงาน หากเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งพร้อมกัน

• ให้ความสำคัญเท่ากันทุกตำแหน่ง

• ให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจก่อน

• ให้ความสำคัญกับตำแหน่งงานที่เป็นหัวใจขององค์กรก่อน

• ให้ความสำคัญกับตำแหน่งงานในระดับหัวหน้า หรือผู้จัดการก่อน

• ฯลฯ

3. คุณสมบัติที่ต้องการเป็นอันดับแรกคืออะไร

• เลือกคนเก่งระดับหัวกะทิ

• เลือกจากบุคลิกภาพเป็นอันดับแรก

• เลือกจากทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นในตำแหน่งนั้น

• เลือกจากทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต

• เลือกผู้สมัครงานที่มีความสามารถหลากหลาย

• เลือกจากประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือในธุรกิจนั้น

• เลือกผู้สมัครงานที่มีความกว้างขวางในสายงาน หรือธุรกิจนั้น

• เลือกผู้สมัครที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร

• ฯลฯ

4. ต้องการผู้สมัครมีความสามารถระดับใด

• ผู้สมัครที่ค่าตัวไม่สูง และมีทักษะมากพอในทุกตำแหน่งงาน

• ผู้สมัครที่มีความสามารถปานกลางในทุกตำแหน่งงาน

• ผู้สมัครที่มีความสามารถสูงในทุกตำแหน่งงาน

• ผู้สมัครที่มีความสามารถสูงเฉพาะในตำแหน่งงานที่เป็นหัวใจขององค์กร

• ฯลฯ

5. ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทสามารถสอนงานให้ได้

• จ้างพนักงานในระดับปฏิบัติการและเลื่อนตำแหน่งภายหลัง

• จ้างนักศึกษามาทำงาน Part time

• จ้างคนที่มีประสบการณ์การทำงาน

• ฯลฯ

6. จะหาผู้สมัครงานจากที่ไหน

• คัดเลือกพนักงานภายใน โดยการโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งงาน

• หานักศึกษาปีสี่ตามมหาวิทยาลัยที่สนใจ

• ลงประกาศงานผ่านเว็บไซต์หางาน สื่อสิ่งพิมพ์

• จัดงาน Walk-in Interview

• ร่วมงาน Job Fair

• ใช้บริการบริษัทจัดหางาน

• ฯลฯ

7. บริษัทมีจุดขายอะไรบ้าง ข้อสุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จูงใจผู้สมัครให้อยากร่วมงานกับคุณ

• ค่าตอบแทน

• สวัสดิการ

• วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

• โบนัส และโอกาสถือหุ้น

• ความท้าทาย ความก้าวหน้า โอกาสในการเรียนรู้

• ความมั่นคง

• ภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือ

• ฯลฯบทความโดย : th.jobsdb.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2664
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์